Новини

Есенен спортен празник 23.09.2022г.


Pozdrav_Direktor_15.09


poster_kampaniya_15_septemvri_darenie


Platezhno_dareniya_bez_buket


Ученичката от 2. В клас Хрисимира Любомирова отново доказа своя спортен дух и упоритост,  като се пребори за медали в Десетия плувен фестивал  „Варна 2022“, провел се на 17.09.2022 на ПК „Приморски“.

В индивидуалното класиране тя грабна среброто в дисциплините 50 м свободен стил и 50м бруст. В щафетата 4×50м свободен стил спечели златен медал.

Поздравления, Хриси!

2022-09-21


Поздравления от всички съученици и приятели от 2.В клас за поредния успех на Илкай на голямо Математическо състезание!

               Малкият ни голям математик завоюва първо място в своята категория С1/смятане, умножение и деление на двуцифрени и трицифрени числа/ и донесе златен медал от Международната олимпиада по ментална аритметика, която се проведе в Созопол на 31 юли, 2022 година.

               Браво, Илкай!


Уважаеми родители,

Във връзка с началото на новата учебна 2022/2023 година Ви информираме, че предстои провеждането на присъствени родителски срещи, както следва:

1, 2, 3, 4 клас – 12.09.2022 г. (понеделник) от 17:00 ч.

5, 6, 7 клас – 13.09.2022 г. (вторник) от 17:00 ч.

На вниманието на родителите на първокласниците – от 05.09.2022 г. (понеделник) започва провеждане на обучение на учениците от първи клас, чиито родители са заявили желание за участие, по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“- Дейност 2 – обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.

За повече информация относно графика по дни и начален час на заниманията се обръщайте към класните ръководители.

Откриването на учебната година за всички ученици ще се състои на 15.09.2022 г. (четвъртък) от 09:00 ч. в двора на училището.

Ръководството на училището пожелава на всички успешна и спокойна учебна година!

2022-09-02


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

               Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2022/2023 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.

            Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация. В случаите, в които дирекция “Социално подпомагане” (ДСП) не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи:

-удостоверение, че детето (децата) е записано в първи/осми клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище;

 -копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

        Заявлението се подава след записване на детето в първи/осми клас, но не по-късно от 15 октомври 2022 г. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година.

2022-09-12