Новини


     Учениците от 2.б клас отбелязаха 31 октомври – Международния ден на Черно море. Направиха изложба с изработени от тях апликации на тема „Късче от морето в бутилка“. Преписаха детски стихотворения посветени на морето.


Учениците от първи клас имаха много интересен и полезен урок. Те участваха в образователна кампания “Пресичам безопасно с Tedi”, разработена съвместно с МОН  и МВР – Пътна полиция. По интересен начин, чрез мултимедийно съдържание, учениците бяха запознати с някои от основните правила, които трябва да спазват като участници в движението по пътищата. В края на часа учениците решиха тест и се справиха блестящо. Всеки ученик получи грамота и сок, а класовете получиха образователни настолни игри.

    И през тази учебна година първокласниците се включиха в образователната кампания „Пресичам безопасно с Tedi“, разработена съвместно с МОН  и МВР – Пътна полиция. По интересен начин, чрез мултимедийно съдържание, учениците бяха запознати с някои от основните правила, които трябва да спазват като участници в движението по пътищата като пешеходци, пътници и водачи. В края на часа учениците решиха тест и се справиха блестящо. Всеки ученик получи грамота и сок „Tedi“, а паралелките – образователни настолни игри.