Новини

В навечерието на празника, учениците от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ от начален и прогимназиален етап се включиха с много идеи, ентусиазъм и отговорност в множество инициативи, посветени на националния празник на  Република България. Петокласниците взеха участие в историческа викторина, посветена на Освобождението, излъчиха отбори, подготвяха се самостоятелно, работейки  в екипи. Представянето им бе достойно за аплодисменти. Учениците от седми клас засвидетелстваха своето родолюбие, като изработиха глинени портрети на видни  революционери и макет на паметника Шипка, които са експонирани във фоайето на училището.

А най-емоционалното събитие за деня беше представено с рецитал, посветен на Трети март, в който взеха участие ученици от 1., 5., 6. и 7 клас. Те рецитираха стихове посветени на празника.

Посланието на всички участници беше едно – ЧЕСТИТА СВОБОДА!

2022-03-02