Новини


С чувство на гордост информираме учениците и техните родители за постигнатите високи резултати от седмокласниците на Национално външно оценяване по български език и литература и по математика през учебната 2020/2021 година.

Пожелаваме успешна реализация в желаното училище!

BEL_uspevaemost_2021

 

MAT_uspevaemost_2021-1

 


Уважаеми родители,

Към 07.07.2021г. няма свободни места за прие в първи клас за учебната 2021/2022 година.


Scan-1-8kl.

 


Информация за подаване на заявления за прием след седми клас

Priem

 


GRAFIK_premestvane_v_5_klas

 


ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ЗАПИСВАНЕ В I КЛАС

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че съгласно График на дейностите за прием в I клас за учебната 2021/2022 година, записването на приетите на първо класиране ученици, ще се осъществява на 11.06 (петък), 14.06 (понеделник) и 15.06 (вторник).

Комисията ще работи от 09:00 ч. до 17:00 ч. в сградата на училището – стая 105.

Необходими документи:

  1. Копие на удостоверение за раждане на детето (оригинал за сверка);
  2. Оригинал на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование;
  3. Документи, удостоверяващи обстоятелства по чл. 8, ал. 4, т. 1, т. 2 и т. 5. от Системата от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна

Класираното дете се записва само при наличие на пълния комплект от документи, декларирани в заявлението.

На територията на училището се спазват всички противоепидемични мерки – лични предпазни средства, спазване на физическа дистанция, използване на собствен химикал.


Кирил-и-Методий

 


Уважаеми родители на ученици в IV клас,

Уведомяваме Ви, че резултатите от НВО са публикувани на адрес: https://zamaturite.bg

Кодът за достъп и входящия номер може да намерите в служебната бележка за явяване.


gramota

 I-III_klas_01.06-07.06_GRAFIK_ZA_PLANIRANITE_DEYNOSTI-2

 


I-III_klas_08.06-23.06_GRAFIK_ZA_PLANIRANITE_DEYNOSTI

 


IV-VI_klas_15.06-30.06_GRAFIK_ZA_PLANIRANITE_DEYNOSTI

 


zayavlenie_deklaraciya_proektni-1

 


Уважаеми ученици и родители,

Дните от 21.05.2021г. до 25.05.2021г. са неучебни.

Учебните занятия се възстановяват на 26.05.2021г. (сряда).

За периода 26.05.2021г. до 28.05.2021г. учениците се обучават, както следва:

I – IV клас – първа смяна с начален час:

I – II клас – 08:00ч.

III – IV клас – 07:30ч.

V – VII клас – втора смяна с начален час 13:30ч.


Уважаеми ученици и родители,

Приемете нашия сърдечен поздрав по случай 24-ти май Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност!

От педагогическия колектив

 


 

Уважаеми ученици и родители,

Уважаеми учители,

Във връзка с организацията на учебния процес от 17.05.2021г. Ви информирам за  следното:

1.За периода на удължаване срока на въведените временни противоепидемични мерки (01.05.2021г. – 31.05.2021г.) учениците от начален етап I – IV клас продължават да се обучават присъствено при спазване на противоепидемичните мерки на територията на училището.

2.Съгласно График, утвърден със Заповед №РД-01-274/29.04.2021г. на Министъра на здравеопазването от 17.05.2021 г. до 28.05.2021 г. присъствено ще се обучават учениците от VI и VII клас. За периода, в обучение от разстояние в електронна среда ще се обучават учениците от V клас.

3.Носенето на лични предпазни средства от всички учители и ученици в общите помещения на училището за времето на присъственото им обучение е задължително, а за учениците от VI и VII клас и учителите, преподаващи в същите класове, е задължително и в класните стаи, съгл. Заповед №РД 09-3310/18.11.2020г. 

4. Съгласно заповед №РД-09-2118/28.08.2020г. на Министъра на образованието и науката 19.05.2021г. и 21.05.2021г. са неучебни.

*В случай на промяна ще бъдете информирани своевременно чрез училищния сайт и съобщение в електронния дневник.


Speech-last

 


През-далечната-1862-год

 11-mai

 
Уважаеми ученици и родители,

Във връзка с провеждане на НВО – 7 клас и прием в други училища, предоставяме на вашето внимание 

презентация от Център за кариерно ориентиране – Варна на тема “НВО и приемане на ученици в държавни и общински училища”.

На сайта на Центъра:https://cko-varna.bg/ може да намерите линк към “Виртуална панорама на професиите и профилите в средното образование”.

NVO_prezentatsiya_7klas-2021

 


 

Уважаеми родители и ученици,

Уважаеми учители,

Във връзка с организацията на учебния процес за предстоящата седмица Ви информирам за следното:

  1. Съгласно график, утвърден със Заповед №РД 01-220/08.04.2021г. на Министъра на здравеопазването, поради удължаване на срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България от 26.04.2021г. до 29.04.2021г. вкл. присъствено ще се обучават учениците от V клас, а учениците от VII клас преминават в обучение от разстояние в електронна среда до въвеждането на нов график със заповед на здравния министър.
  2. Напомняме Ви, че дните 30 април, 03, 04 и 06 май са неучебни – официални празници.
  3. Носенето на лични предпазни средства от всички учители и ученици в общите помещения на училището за времето на присъственото им обучение е задължително, а за учениците от V, VI и VII клас и учителите, преподаващи в същите класове, е задължително и в класните стаи, съгл. Заповед №РД 09-3310/18.11.2020г. 

Уважаеми родители, моля да осигурите достатъчно предпазни средства за децата и да разговаряте с тях относно спазването на Вътрешните правила и мерки за обучение и работа в условията на COVID-19 на училището, с цел опазване живота и здравето на всички. 

Пазете се здрави! 

*В случай на промяна ще бъдете информирани своевременно чрез училищния сайт и съобщение в електронния дневник.


Grafik_uchebni_zanyatiya_ot_12.04.2021g.-1

 

Уважаеми родители и ученици,

Уважаеми учители,

Във връзка с организацията на учебния процес за предстоящата седмица Ви информирам за следното:

1.От 12.04.2021г се възобновява присъственото обучение за учениците от I до IV клас. (Заповед №РД 01-220/08.04.2021г. на Министъра на здравеопазването). Графикът за смените остава непроменен, като се променя началото на учебните часове – Приложение. Храненето на учениците в групите за ЦОУД ще се осъществява с предварително закупените купони и по същото меню.

2.Съгласно Заповед №РД 01-220/08.04.2021г. на Министъра на здравеопазването, поради удължаване на срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България от 12.04.2021г. до 30.04.2021г., учениците от V, VI и VII клас ще се обучават присъствено при спазване на следния график:

•от 12.04.2021г. до 23.04.2021г.. вкл. присъствено ще се обучават учениците от VII клас.

•от 26.04.2021г. до 29.04.2021г. вкл. присъствено ще се обучават учениците от V клас.

3.Учениците от VI клас, които не са включени в графика на МЗ и ще се обучават в електронна среда от разстояние за периода от 12.04.2021г. до 29.04.2021г., продължават да провеждат часовете си в образователната платформа Microsoft Teams при спазване на Графикът за смените, като се променя началото на учебните часове – Приложение.

4.Носенето на лични предпазни средства от всички учители и ученици в общите помещения на училището за времето на присъственото им обучение е задължително, а за учениците от V, VI и VII клас и учителите, преподаващи в същите класове, е задължително и в класните стаи, съгл. Заповед №РД 09-3310/18.11.2020г. 

Уважаеми родители, моля да осигурите достатъчно предпазни средства за децата и да разговаряте с тях относно спазването на Вътрешните правила и мерки за обучение и работа в условията на COVID-19 на училището, с цел опазване живота и здравето на всички. 

Пазете се здрави! 

*В случай на промяна ще бъдете информирани своевременно чрез училищния сайт и съобщение в електронния дневник.


Уважаеми родители на бъдещи ученици в първи клас,

Информация за приема в първи клас за учебната 2021/2022 година може да намерите тук.


SaostenieKuponi1

 


Заповед за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания в държавните, в общинските и в частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2020 – 2021 година


Уважаеми ученици и родители,

Уважаеми учители,

Съгласно Заповед №РД09-798/31.03.2021г. на Министъра на образованието и науката  за учениците от I до VII клас дните от 01.04.2021г. до 02.04.2021г. са учебни и ще продължат да се провеждат в електронна среда от разстояние по утвърденото седмично разписание за втори учебен срок, като графикът на времевото разписание на часовете за периода на електронното обучение остава непроменен.

Напомням Ви, че Пролетната ваканция за учениците от I до VII клас е от 03.04.2021г. до 11.04.2021г. вкл. (Заповед №РД09-2118/28.08.2020г. на МОН),

За актуална информация относно организацията на учебния процес от 12.04.2021г. следете сайта на училището и съобщенията в школо.

Дарина Димитрова,

директор на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Варна


Заповед № РД09-798/ 31.03.2021 г. на министъра на образованието и науката организиране на обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии 

Заповед № РД09-2118/28.08.2020 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2020/2021 година


Сияна Христова, ученичка от I г клас, вече разбира, че грижата към природата е в наши ръце. Благодарим на семейството за сребристия смърч, който дариха на училището ни. Надяваме се, че постъпката ѝ ще увлече и други нейни връстници към опазване на околната среда!

29.03.2021

 


Уважаеми ученици и родители,

Съгласно Заповед №РД 09-748/19.03.2021г.  учениците от 1. до 7. клас за периода от 22.03.2021г. до 31.03.2021г. вкл. ще се обучават в електронна среда от разстояние. Учебните часове в ОУ “Св. св. Кирил и Методий” – Варна се провеждат както до сега в образователната платформа Microsoft Teams. Графикът на времевото разписание за периода на електронното обучение остава непроменен и е както следва:

 

Grafik_chasove_ORES_ot_22.03

 

От ръководството

 


Уважаеми ученици и родители,

Резултатите и отговорите на задачите от Национално математическо състезание “Европейско кенгуру”, което се проведе на 18.03.2021г., може да намерите тук.


Уважаеми ученици и родители,

Със заповед №РД09-749/19.03.2021 г. на Министъра на образованието и науката се отменя провеждането на пролетното математическо състезание. Новите дати за провеждане на отменените олимпиади и състезания ще бъдат оповестени до 8 април 2021 година.


От ръководството


Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че на заседание от 17.03.2021г. на Областния кризисен щаб е взето решение и учениците от V клас да преминат в електронна среда от разстояние за периода от 18.03.2021г. до 26.03.2021г. В тази връзка и с цел оптимизиране на учебния процес е направена реорганизация на учебните часове, при спазване на вече утвърденото седмично разписание, както следва:

1.08:00 – 08:30

2.08:40 – 09:10

3.09:30 – 10:00

4.10:10 – 10:40

5.10:50 – 11:20

6.11:30 – 12:00

7.12:10 – 12:40

8.12:50 – 13:20

*ДУЧСД се провежда в блок от часове в дните по утвърдения график в началото на учебната година от 12:10ч.

 


 


15.03.2021-2

 


Още красиви проекти може да видите ТУК . 

Уважаеми ученици и родители,

Напомняме Ви, че на 18.03.2021г. от 12:00ч. ще се състои Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“. Състезанието е с продължителност 90 минути и ще се проведе в сградата на училището. Всички ученици, които са подали необходимите документи за участие (заявление и декларация за информирано съгласие от родител) са включени в списъците с участници и ще бъдат разпределени в стаи по класове от класните ръководители. Учениците, които се обучават в електронна среда от разстояние, ще бъдат освободени от 6-ти час, за да могат да се придвижат до училище.

Всички ученици задължително трябва да носят лични предпазни средства по време на състезанието и чертожни инструменти в случай на необходимост.

От ръководството

 


С постоянство, труд и упоритост се постигат високи върхове! Александър Павлов е ученик от 6д на ОУ “Свети свети Кирил и Методий” и е носител на много отличия.

На 7.03.21г. в Асикс Арена гр.София се проведе Първият турнир
от Атлетическата лига GO KIDS за 2021г., поздравяваме го за спечеленото Трето място в дисциплината бягане 60 метра с препятствия с резултат 10.63.Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че Пролетното математическо състезание за ученици от четвърти клас през учебната 2020/2021 година ще се проведе на 27.03.2021г. от 09:00 часа в МГ “Д-р Петър Берон”, гр. Варна, което е училище – домакин и училище – координатор на състезанието.

Заявление за участие може да подаде родител/ настойник/ попечител на ученика чрез класния ръководител в срок до 16.03.2021г.- 14:00ч.


Заповед № РД-01-786/11.03.2021г. на Директора на РЗИ Варна, на основание чл.10 от Устройствения правилник на РЗИ /публ.ДВ бр.6/18.02.2011г. изм. и доп. ДВ. бр.89/2019г./, чл.63, ал.7 от Закона за здравето, предвид установената 14-дневна заболеваемост от COVID-19 в област Варна, решение от проведени на 10.03.2021 г. и на 11.03.2021 г. заседания на областен кризисен щаб, както и след съгласуване с Главния държавен здравен инспектор, за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на област Варна.

Уважаеми родители,

Очакваме решение и подробни указания относно организацията на учебния процес за предстоящата седмица, за които ще бъдете своевременно информирани чрез училищния сайт и съобщение в електронния дневник.

От ръководството


 На 07.03.2021 г. от 9.00 часа ще се проведе областният кръг на ученическата олимпиада по български език и литература. Домакини са СУХНИ “Константин Преславски” – Варна (за ученици 5-7 клас) и СУЕО “Александър Сергеевич Пушкин” – Варна (за ученици 8-12 клас).

Всички ученици, класирани за областния кръг на олимпиадата по български език и литература следва да се явят в съответното училище на  07.03.2021 г., не по-късно от 08:30 часа, като ще бъдат допускани в сградата срещу документ за самоличност – лична карта или ученическа книжка. Учениците следва да носят лични предпазни средства и химикалки пишещи със син цвят. 

На сайта на СУЕО „Александър Сергеевич Пушкин“ – Варна е публикувана информация за разпределението на учениците по зали. 


Scan

 Уважаеми родители,

Информираме Ви, че Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ ще се проведе на 18 март 2021г. В състезанието могат да вземат участие всички ученици от I  до VII клас. Организатор е Министерство на образованието и науката и се провежда само в един кръг.

Заявление за участие и декларация се подават на  e-mail: ou_kirilimetodii@abv.bg или на място в училището.

Регламент за организиране и провеждане на Националното математическо състезание “Европейско кенгуру“  

Заявление

Декларация


Уважаеми родители,

Напомняме Ви, че съгласно Заповед № РД-01-52/26.01.2021г. на Министъра на здравеопазването, от 18.02.2021 г. до 02.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от V клас – I-ва смяна. Учениците от VII клас преминават отново на обучение в електронна среда. Началото на учебните часове остава непроменено. За всички останали класове обучението продължава да се осъществява както до сега. 

Носенето на лични предпазни средства от учениците в V клас за времето на присъственото им обучение е задължително както в общите помещения на училището, така и в класните стаи съгл. Заповед №РД 09-3310/18.11.2020г.

Бъдете здрави!


Уважаеми родители,

              Във връзка с епидемиологичната обстановка в региона и предвид броя класирани на Областен кръг на олимпиадата по БЕЛ ученици Ви уведомяваме, че Областният кръг на олимпиадата за ученици от V до VII клас ще се проведе в СУХНИ,,Константин Преславски”-Варна ( хуманитарна гимназия). 

От ръководството


Уважаеми родители, за повече информация относно провеждането на областния кръг на олимпиадата по математика и всички подробности, свързани с организацията може да прочетете на сайта на математическа гимназия!

От ръководството

 

Уважаеми родители,

Напомняме Ви, че националното външно оценяване ( НВО) за VII -ми клас ще се проведе на  следните дати:

  • 16.06.2021 г. – НВО по БЕЛ 
  • 18.06.2021 г. – НВО по математика 

Допълните материали и информация може да намерите ТУК !

От ръководството

 


Уважаеми родители и ученици,

Напомняме Ви, че 3 февруари (сряда) е неучебен ден – междусрочна ваканция.

1 и 2 февруари са учебни дни.

Начало на втори учебен срок – 4 февруари.

 

zapoved__vzst._na_uch._protses_ot_04.02

 ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЛИМПИАДА ПО БЕЛ И НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ЗНАМ И МОГА

Уважаеми родители,

Напомняме Ви, че общинският кръг на олимпиадата по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за ученици от 5, 6 и 7 клас И НАЦИОНАЛНАТА ОЛИМПИАДА ЗНАМ И МОГА за ученици от 4 клас ще се проведе на 23.01.2021г. (събота) от 09.00 часа. 

Учениците, заявили желание за участие, трябва да се явят в училище не по-късно от 08:30 часа. Във връзка с противоепидемичните мерки и Вътрешните правила за работа и обучение в условията на COVID-19 в ОУ “Свети свети Кирил и Методий” и с цел невзаимодействие на учениците от различните паралелки, всички участници трябва да бъдат с лични предпазни средства по време на провеждане на олимпиадата. 

Успех!

От ръководството


Уважаеми родители,

Националната ученическата олимпиада ЗНАМ И МОГА през учебната 2020 – 2021 година за ученици от IV клас, ще се проведе на 23.01.2021г. (събота) от 09:00ч. с продължителност 2 учебни часа (80 минути) в сградата на училището при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. За тези от Вас, които все още не са подали декларация за информираност и съгласие до класните ръководители, да направят това в срок до 19.01.2021г.

Общинският кръг на олимпиадата по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА през учебната 2020 – 2021 година за ученици от V, VI и VII клас ще се проведе на 23.01.2021г. (събота) от 09:00ч. с продължителност: V и VI клас – 2 астрономически часа, VII клас – 3 астрономически часа при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. Във връзка с организацията на олимпиадата е необходимо при желание за участие да попълните електронния формуляр, линк към който е изпратен на родителите на учениците от V, VI и VII клас в срок до 20.01.2021г., както и приложената в съобщението ДЕКЛАРАЦИЯ за информираност и съгласие.

Моля, изпращайте ДЕКЛАРАЦИЯТА на имейла на училището:  ou_kirilimetodii@abv.bg до 21.01.2021г.

!!! При промяна на обстоятелствата свързани с провеждането на олимпиадата (дата, начин на провеждане, начален час и др.), ще бъдете своевременно уведомени със съобщение в електронния дневник и на сайта на училището.

Поздрави и бъдете здрави!


ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА    

    Уважаеми ученици и родители, общинският кръг на олимпиадата по математика за ученици от 4 до 7 клас ще се проведе на 16.01.2021г. ( събота ) от 09.00 часа с продължителност 4 астрономически часа.

    Учениците, заявили желание за участие, трябва да се явят в училище не по-късно от 08:30 часа и да носят химикали, моливи и чертожни инструменти. Във връзка с противоепидемичните мерки и Вътрешните правила за работа и обучение в условията на COVID-19 в ОУ “Свети свети Кирил и Методий” и с цел невзаимодействие на учениците от различните паралелки, всички участници трябва да бъдат с лични предпазни средства по време на провеждане на олимпиадата. 

    Успех!
Уважаеми родители,

Във връзка с организацията на ученическата олимпиада по МАТЕМАТИКА през учебната 2020 – 2021 година за ученици от IV, V, VI и VII клас, която ще се проведе на 16.01.2021г. (събота) от 09:00ч. в сградата на училището при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, е необходимо при желание за участие да попълните формуляр, линк към който е изпратен  в съобщение до всички родители в електронния дневник в срок до 10.01.2021г., както и приложената ДЕКЛАРАЦИЯ за информирано съгласие. Моля, изпращайте ДЕКЛАРАЦИЯТА на мейла на училището: ou_kirilimetodii@abv.bg  до 10.01.2021г.

!!! При промяна на обстоятелствата свързани с провеждането на олимпиадата (дата, начин на провеждане, начален час и др.), ще бъдете своевременно уведомени със съобщение в електронния дневник и на сайта на училището.

Бъдете здрави!

 


Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че купони за седмицата 05.01.2021-08.01.2021г. ще се продават на 04.01.2021г. от 07:30ч. до 09:30ч. За 04.01.2021г. моля да предвидите храна за децата, които са с целодневна организация на учебния ден.

Всели празници!

Уважаеми ученици и родители,

Присъственото обучение за учениците от I до IV клас се възстановява, считано от 04.01.2021г. – първа смяна. Учебните часове на учениците от I до IV клас се провеждат присъствено от учителите по утвърденото седмично разписание за първия учебен срок на учебната 2020/2021 г. в съответствие с чл. 7, ал. 1, т. 1 и 2 на Наредба №10 от 2016г. на МОН. Обучението на учениците в групите за ЦОУД се провежда присъствено и в съответствие с утвърдения график. Заниманията по интереси се провеждат съгласно предварително установения график на ръководителите на групите при спазване изискванията на Насоките за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021г. в условията на COVID-19. 

Учениците, които се обучават в ОРЕС по медицински причини или по желание на родителя, продължават обучението си от разстояние като се включват в часовете посредством електронната платформа Microsoft Teams, наблюдават и участват в урока. При невъзможност да се осъществи синхронна връзка между ученика и учителя или отсъствие на ученика от онлайн часове, родителят е длъжен незабавно да уведоми класния ръководител.

При отсъствие на ученик от присъствени занятия в училище по семейни или медицински причини (карантина, заболяване и др.), родителят задължително да информира класния ръководител и при необходимост и техническа възможност да заяви устно желание за онлайн включване (наблюдение на урока без участие) в присъствените часове на класа посредством платформата Microsoft Teams.

Всички ученици от I до IV задължително ползват лични предпазни средства в общите помещения на училището, а по препоръка или молба от учителя и в класните стаи. Използването на лични предпазни средства от учениците в групите ЦОУД е препоръчително и в часовете по време на занятията.

Всички учители задължително използват лични предпазни средства в класните стаи и всички общи помещения на училището като следват стриктно изискванията за спазване на лична хигиена, дистанция и предотвратяване на струпвания в общите помещения за отдих и учителската стая.

Всички ученици, учители, административен и помощен персонал преминават ежедневен филтър, осъществяван от медицинското лице.

Учениците от V до VII клас продължават обучението си в електронна среда от разстояние считано от 04.01.2021г. до 31.01.2021г. съгласно Заповед №РД09-3610/31.12.2020г. на МОН. Обучението на учениците продължава да се осъществява синхронно от разстояние в електронна среда посредством платформата Microsoft Teams и електронния дневник.

Учебните часове на учниците от V до VII клас се провеждат по утвърденото седмично разписание за първия учебен срок на учебната 2020/2021 г. с продължителност на един дистанционен учебен час за прогимназиален етап – 30 минути в съответствие с чл. 7, ал.6, т.2 на Наредба за изменение и допълнение на Наредба№10 от 2016г. на МОН.

Дневното времево разписание на учебните часове за провеждане на обучението в електронна среда от разстояние остава непроменено:

1.13:30-14:00

2.14:10-14:40

3.14:50-15:20

4.15:40-16:10

5.16:20-16:50

6.17:00-17:30

7.17:40-18:10

*ДУЧСД се провежда в блок от часове в дните по утвърдения график в началото на учебната година като нулеви часове от 12:00ч. 

Групите за Занимания по интереси и по проект „ОУД“, включващи сборни групи от ученици в прогимназиален етап, провеждат занятията си в електронна среда посредством платформата MS Teams, съгласно предварителния график при запазване на деня и промяна на началния час. 

Консултациите с учениците от начален и прогимназиален етап да се осъществяват от разстояние в електронна среда, съгласно утвърдения график със Заповед №РД 07-193/11.09.2020г. на директора, публикуван на сайта на училището.
Скъпи
ученици, родители, колеги,

Преживяхме една необикновена и трудна година, но да загърбим лошото и
да си пожелаем много подаръци под елхата и сбъднати мечти.

Нека магията на Коледа Ви
дари с много здраве, мир и благодат!

Нека празниците поставят началото
на една по-добра година, изпълнена с много успехи, щастие и постигнати върхове!

Нека
прегръдките и усмивките сред хората се завърнат и всички да са отново щастливи!
Нека
домът Ви да е пълен, децата да са добри и нека любовта и здравето не Ви
напускат в идните Ви дни! Да бъде!

Честита Коледа и щастлива Нова година!

От училищното ръководство и целия колектив на

Основно училище „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Варна

Вижте нашия видео поздрав тук! 


Съгласно Заповед № РД09-3472/27.11.2020г. на Министъра на образованието и науката се променя графика на учебното време (приложена заповед на Министъра на образованието и науката).

          С решение на Педагогическия съвет (протокол № 6/27.11.2020г). предвидените в Заповедта на Министъра на образованието и науката дейности по т. 2 и т.3 за компенсиращи мерки, занимания по интереси  и/или обща подкрепа,  ще  се проведат след приключване на учебните занятия по учебен план, както следва:

  • за учениците от I – III клас от 01.06.2021г. – 21.06.2021г.;
  • за учениците от IV – VI клас  от 15.06.2021г. – 29.06.2021г.

 

 

училищно ръководство

 

Image_013-5

 

Уважаеми родители и учители,

Със заповед №РД-01-677/25.11.2020г. на Министъра на здравеопазването се преустановяват присъствените учебни занятия в училищата, груповите извънкласни дейности и занимания в това число и ученическите олимпиади. В тази връзка ви уведомявам, че провеждането на общинските кръгове на олимпиадата по БЕЛ /трябваше да се проведе на 05.12.2020г/ и олимпиадата пo математика / трябваше да се проведе на 12.12.2020г./ се отлагат. Очакваме указания от МОН, за което ще бъдете своевременно уведомени.

Поздрави,

От училищното ръководство


grafik_onlayn_obuchenie_NOVA

 


Горещи телефонни линии на МОН за подкрепа на децата, учениците, техните семейства, педагогическите специалисти и непедагогическия персонал в ситуацията на криза, свързана с  COVID- 19 – Психологическа подкрепа се провежда на следните телефонни линии:

0882078085 и тел. 0882314686

от понеделник до петък, в часовия диапазон 08:00- 11:30 ч. и 12:30- 16:30 ч.

 


Повече семейства с деца до 14 г. ще имат право на помощ от държавата заради COVID карантина при дистанционно обучение


OUP-1

 

Заповед № РД09-3310/18.11.2020 г. на Министъра на образованието и науката за носене на лични предпазни средства за лице(защитна маска/защитен шлем) 

Заповед № РД09-3172/ 12.11.2020 г. на Министъра на образованието и науката за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда по решение на областните/общинските кризисни щабове и/или регионалната здравна инспекция 

Заповед № РД09-3158/11.11.2020 г. на Министъра на образованието и науката относно аргументирано предложение от директорите на училища до министъра на образованието и науката за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда за определен период. Настоящата заповед отменя Заповед № РД 09-2924 от 26 октомври 2020 г.


Zapoved_olimpiadi

 


Ivan-Salabashev-mat

 


Rezultat-anketa-18.11.2020

 


Правила за обучение в електронна среда от разстояние за ученици по чл.115а ал.4 от ЗПУО


Уважаеми родители и ученици,

Уведомявам Ви, че с решение на областния щаб от днес – 11.11.2020г. до 20.11.2020г. вкл., към обучение от разстояние в електронна среда преминават всички ученици от 6 до 7 клас.

С решение на Педагогическия съвет, съгласувано с Обществения съвет и според резултатите от анкетното проучване, към обучение от разстояние в електронна среда преминават и учениците от 5 клас за същият период.

Обучението ще се осъществява синхронно при спазване на часовете по утвърденото седмично разписание. Часовете на учениците започват от 13:00ч.

1 час – 13:00 – 13:30

2 час – 13:40 – 14:10

3 час 14:20 – 14:50

4 час 15:10 – 15:40

5 час 15:50 – 16:20


6 час 16:30 – 17:00

8 час 17:50 – 18: 20

7 час 17:10 – 17:40

Правилата за обучение в електронна среда са задължителни, като разчитаме на Вашето съдействие и анагажирано отношение в осигуряването на присъствие на децата в образователната платформа MS Teams.

Пазете се и бъдете здрави!


ПРОЦЕДУРА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИК В ДНЕВНА ФОРМА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ, КОГАТО ПРИСЪСТВЕНИЯТ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС В УЧИЛИЩЕТО НЕ Е ПРЕУСТАНОВЕН


 

 

първи-ноември

 pozdravitelen-adres

 


Благодарствено-писмо-до-ОУ-Св.Св.Кирил-и-Методий

 

Уважаеми родители,
Напомням Ви, че от 30.10.2020г. до 01.11.2020г. всички ученици са в Есенна ваканция (Заповед №РД09-2118/28.08.2020г. на Министъра на образованието и науката). Уведомявам Ви също, че съгласно чл. 154, ал. 1 от Кодекса на труда 1 ноември – Ден на народните будители е официален празник и е неприсъствен за всички учебни заведения. През 2020 година празникът 1 ноември е в неделя и на основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда 2 ноември (понеделник) е неприсъствен и неучебен ден за системата на училищното образование.
Очакваме всички ученици отново на училище на 3 ноември (вторник).
Желая Ви здраве!
Дарина Димитрова,
Директор


На 15.10.2020г. българските медици и българските учители станаха почетни носителите на специалната и на голямата награда в 18-ото издание на  “Достойните българи”, инициатива на вестник “24 часа”.  Българските учители получиха специалното отличие на “24 часа” заради успешното и екстремно въвеждане на дистанционното обучение. 

Сърдечни поздрави и благодарности на целият педагогически колектив на ОУ “Свети свети Кирил и Методий” за безкрайната всеотдайност, загриженост и професионализъм! Поклон пред всички Вас!

 

Директор

Дарина Димитрова


PDF Embedder requires a url attribute
Сладкогласните певци от вокална група ,,Славейчета” при ОУ,,Св.св.Кирил и Методий” изготвиха украса за табло, посветено на Първи октомври-Международния ден на музиката и поезията.