Контакти

гр.Варна

ул.”Братя Миладинови”№19

телефон: 052/612085; 052/620471

Директор

Дарина Димитрова

Приемно време: понеделник- 09:00ч. – 10:00ч.

петък- 16:00ч. – 17:00ч.

(след предварително уговорена среща)

Заместник-директори:

Лидия Рачева – ЗДУД

Диана Ташева – ЗДУД

   Владимир Николов – ЗДАСД

Главен счетоводител:

Елена Петрова

e-mail: ou_kirilimetodii@abv.bg

Работно време на администрацията: 08:30ч.- 16:30ч.

Училищни психолози:

Десислава Зарева

Иванка Велчева

телефон за контакт психолози: 0882011922