Преместване в пети клас

ВАЖНО ЗА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ В V КЛАС

Към 15.07.2022г. в Основно училище “Свети свети Кирил и Методий” няма свободни места за преместване на ученици в 5 клас.


Записването на приетите ученици в V клас за учебната 2022/2023г. ще се извършва на 12.07.2022г. и 13.07.2022г. в сградата на училището, стая 105, от 08:00ч. до 16:00ч.

При записването се представя оригинал на удостоверението за завършен начален етап и копие от акт за раждане.

Protokol-za-klasirane-5-klas


1


2


Заявление за преместване в 5 клас


kriterii_5_klas