Преместване в пети клас

Уважаеми родители,

Поради намаляване на броя на паралелките в 5 клас за учебната 2023-2024 година, към момента свободни места за преместване няма.Критерии за преместване на ученици в V клас

График за организация на дейностите по преместване на ученици в V клас за учебната 2024/2025 година


Заявление за преместване в 5 клас