Контакти

гр.Варна

ул.”Братя Миладинови”№19

телефон: 052/612085; 052/620471

Директор

Дарина Димитрова

Работно време: 08:00ч. – 16:30ч.

Приемно време: понеделник- 09:00ч. – 10:00ч.

петък- 15:00ч. – 16:00ч.

(след предварително уговорена среща)

Заместник-директори:

Лидия Рачева – ЗДУД

Диана Ташева – ЗДУД

Галя Трифонова – ЗДУД

   Владимир Николов – ЗДАСД

Главен счетоводител:

Елена Петрова

e-mail:  info-400022@edu.mon.bg

Работно време на администрацията: 08:00ч.- 16:30ч.

Училищни психолози:

Евгения Атанасова

Велина Петрова

телефон за контакт психолози: 0882011922