Новини


Кратко ръководство за родители за работа с електронен дневник


Уважаеми ученици,
Уважаеми родители,
Имам удоволствието да Ви съобщя, че Община Варна защити успешно проекти на обща стойност над 16 млн. лв за основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в три училища и една детска градина.
Предстои цялостно обновяване на учебните стаи, коридорни пространства, ремонт и реновация на санитарните възли, отоплителна инсталация, мероприятия за създаване на достъпна среда и изграждане на STEM среда. По проекта трябва да бъде поставена топлоизолация, да бъде извършена подмяна на дограма, хидро- и топлоизолация на покривни конструкции и подове. Предвидено е изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) за собствено потребление на покрива на сградата. Паралелно с това предстои и изграждане на второ евакуационно стълбище от страната на улица Опълченска.
Уведомявам Ви, че предстои провеждане на обществени поръчки и сключване на договори за строително-монтажни работи, като ще Ви информираме своевременно за всички предстоящи промени.
Учебната 2023-2024 година ще започне в сегашната ни сграда.