Новини

        Успешно приключи работата по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на криза“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 . В него се включиха 106 първокласници. Най-малките ученици посещаваха занятията с желание. Проявиха интерес и креативност в процеса на обучение. Демонстрираха умения и усърдие. Всички  участници в проекта получиха сертификати.

      След края на заниманията първокласниците са единодушни, че желаят занятията по „компютърство“ да продължат.

2022-02-18


Във връзка с честването на 160 годишнината от създаването на Основно училище „Свети свети Кирил и Методий“ гр. Варна учениците от 4 б клас направиха проучване относно изградените паметници на светите братя Кирил и Методий в България и по света. С изненада откриха, че има повече от 80 паметника, а най-голям  интерес предизвика този, който се извисява на остров Ливингстън, Антарктида.

    Със снимките от проучването четвъртокласниците направиха изложба, която  бе разгледана от всички ученици.

2022-02-17


Учениците от 2., 3. и 4. клас участваха в конкурс за рисунка на тема “Моето училище в бъдещето”. Най-добрите рисунки бяха подредени в изложба.  

2022-02-17


Учениците от IIIд клас работиха по проект “Паметници на светите братя Кирил и Методий в България и по света”. Децата потърсиха информация по темата и я представиха във вид на изработена от тях книга. В нея подредиха снимки на паметниците и кратка информация за тях.

2022-02-17


Уважаеми родители и ученици,

На основание Заповед  №РД09-2224/04.02.2022 г. на Министъра на образованието и науката във връзка със Заповед на РЗИ-Варна за преустановяване на присъствения образователен процес на учениците от V, VI, IX, X и XI клас, Ви информирам, че в периода от 14.02.2022 г. до 18.02.2022 г. учениците от V и VI клас ще се обучават в електронна среда от разстояние.

Учебните часове в електронна среда от разстояние се провеждат по утвърденото седмично разписание за втори учебен срок на учебната 2021/2022 г. в съответствие с чл. 7 на Наредба за изменение и допълнение на Наредба№10 от 2016 г. на МОН с продължителност на един учебен час 30 минути, като се спазва началото на учебния час съгласно дневното времево разписание.

 

Дарина Димитрова,

директор на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Варна

2022-02-11


Grafik_chasove_VTORI_srok


Предстои отбелязването на 19 февруари. Дата, която свързваме с най-значимата личност от българския XIX век насам, апостолът на нашето освобождение Васил Левски. Със съдействието на госпожа Снежина Русева са изготвени и експонирани във фоайето на училището табла, открояващи моменти от неговия живот и дело.
В тържествения час на класа, посветен на Апостола, всеки от учениците от 5 до 7 клас ще има възможност да провери и допълни своите знания за великия българин, като попълни подготвения от госпожа Антоанета Русева образователен тест.
                          2022-02-10            

        Учениците от IV б клас  изработиха и представиха своите проекти и компютърни презентации на тема „България- природа и хора“. По интересен начин и чрез подходящо мултимедийно съдържание, четвъртокласниците  запознаха своите съученици с Националните паркове, Природните паркове и резерватите в нашата красива родина. Изказаха своите виждания по въпроси като:

 • Кои са защитените територии в България?
 • Каква е тяхната роля за обществото ни?
 • Кои са представителите на флората и фауната поместени в Червената книга на България?
 • Как хората нарушават равновесието в природата и вредят на нейните представители?
 • Как да помогнем на задъхващата се природа?

2022-02-09


Учениците от 4 г клас изработиха проекти на тема „Слънчева система“. Четвъртокласниците запознаха съучениците си:

 • със структура на Слънчевата система;
 • видове обекти- планети, астероиди, метеорити, спътници и др.;
 • откриване и изследване на Слънчевата система.

   Експонирана беше изложба с представените проекти.  

2022-02-09


 Уважаеми родители,

         Във връзка с предстоящия прием в първи клас в училище за учебната 2022/2023 година може да намерите информация за графиците на дейностите по приема, отговори на често задавани въпроси, както и друга актуална информация на следния линк: https://school.uslugi.io/

2022-02-02


Уважаеми родители, ученици и учители,

Междусрочната ваканция за учениците е променена със заповед на Министъра на образованието и науката (https://www.mon.bg/bg/news/4641) и е с продължителност 5 учебни дни. С това отпада и периода на ротация за учениците от 2-4 клас, които трябваше да са в ОРЕС за същия период.

Всички ученици ще бъдат във ваканция от 31.01.2022 г. до 04.02.2022 г.

Начало на втори учебен срок – 07.02.2022 г.

Първа смяна – 1, 5, 6 и 7 клас, както и групите за целодневна организация на учебния ден ЦОУД  2, 3 клас.

Втора смяна – 2, 3 и 4 клас, както и групите за целодневна организация на учебния ден ЦОУД 1 клас. 

2022-01-25


Учене чрез проекти

Учениците от 5-те класове вложиха много знания, творчество и ентусиазъм, и изработиха макети на изучените по география природни зони на планетата. Целта им бе да покажат голямото природно разнообразие на нашия общ дом - Земята.

Проектите изработиха: Максим 5 в, Витомир Симеонов 5 а, Магдалена 5 д, Кристина 5 д, Боян 5 а, Йоана Панайотова 5 г, Радосвет 5 д, Стефан 5 д, Александър Татаров 5 д, Деляна 5 д.
                           2022-01-18

За участие в конкурс на тема „Коледно вълшебство“ бяха отличени Селина Стоянова, Мария Тодорова, Павел Станчев ученици от 3в клас с класен ръководител г-жа Гилова и Габриела Любенова ученичка от 3а клас с класен ръководител г-жа Паскалева.

2022-01-12


Учениците от V и VII клас отбелязаха рождението на Христо Ботев, като пяха песни и рецитираха стихове свързани с революционната му дейност.

2022-01-06


Ученици от шестите и седми класове в ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – Варна активно се подготвят за честването на юбилея на своето училище. Извършват проучване на живота и делото на светите братя по екипи и заедно обсъждат и репетират предстоящото представянето на резултатите от своя общ проект пред училищната общност в навечерието на празника.

2022-01-05