Училището празнува

Светла-Ангелова-Церовска-6а

Постоянна връзка.