Училището празнува

Магдалена-Мирославова-Самарджиева-5а

Постоянна връзка.