Учебно време и ваканции

 (съгласно Заповед № РД09-3472/27.11.2020г.)

Ваканции и неучебни дни за учебната 2020/2021 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2020/2021 година:

22.12.2020 г.03.01.2021 г. вкл. – коледна

03.02.2021 г. вкл. – междусрочна 

03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за I – XI клас


Начало на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:

04.02.2021г. – I – XII клас (в зависимост от решението на съответното училище датата може да варира)

Неучебни дни

19.05.2021 г. – ДЗИ по БЕЛ

21.05.2021 г. – втори ДЗИ

25.05.2021 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

16.06.2021 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас

18.06.2021 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

Край на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:

23.06.2021г. – I – III клас

30.06.2021г. – IV – XII клас