Съобщения

Скъпи съученици,

Аз съм Боряна Николова и съм председател на Ученическия съвет в Основно училище „Свети свети Кирил и Методий“. Използвам възможността да се обърна към всички вас и да отправя своето послание. В това време на изпитания е важно да спазваме правилата, да учим уроците си, да следваме препоръките на учителите и родителите си.

Скъпа госпожо Директор,

Уважаеми учители, 

            Пиша тези редове с много любов, но и малко тъга. Само няколко дни минаха, откакто не сме заедно, откакто не се виждаме в класните стаи и не се смеем в коридорите на любимото ни училище. Въпреки дистанцията обаче, ние усещаме Вашата любов и топлина. Радваме се за грижите и създадените условия за обучение. Ние продължаваме да учим, не спираме да общуваме, защото всички сме заедно като един отбор и сме най-добрите, както винаги досега. Нищо не може да сломи духа ни, защото имаме Вас.

            Госпожо Филипова, нашите благодарности са най-вече към Вас, защото и в тези трудни за всички ни дни, Вие продължавате да ни водите, да ни вдъхвате вяра и сили, че всичко това ще отмине и животът ни ще продължи и ще бъде още по-хубав отпреди. Ние чувстваме Вашата обич и закрила. Винаги сме били първенци, но в тази трудна за всички ситуация, когато на изпитание е човешкият дух и издръжливост, ние, учениците от Основно училище „Свети свети Кирил и Методий“, по-силно обичаме Вас, учителите и съучениците си. Още по-сплотени ще преодолеем всичко, защото нашето днес определя общото утре.

        Основно училище „Свети свети Кирил и Методий“ ще пребъде!

                                                

           С уважение:

                       Председател на УС – Боряна Николова -6г

                        Заместник – председатели –  Доротея Сергеева – 6а

                                                                                    Моника Димова – 6б

                                                                                     Дария Ганчева – 6в


 

     Благодаря от името на всички на ръководството на Ученическия съвет за чудесното послание!

     Скъпи ученици от варненското ОУ “Свети свети Кирил и Методий”,  с още по- голяма сила усещам и искам да дам израз на чувствата си към всички вас. Много ви обичам !!!

Сияна Филипова- директор


 

Заповед№ РД-01-154/26.03.2020 г. на МЗ за удължаване срока на противоепидемичните мерки до 12.04.2020 г., включително

Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

ОБРЪЩЕНИЕ

      Скъпи ученици,

      Ние, вашите училищни психолози, всеки ден получаваме информация от учителите за участието ви в дистанционното обучение. Радваме се, че се отнасяте отговорно към учебния процес и осъзнавате значението му за вашето личностно развитие. Времето у дома не е ваканция и това се разбира от всички. Усвоявайте знания и активно изявявайте своя потенциал по всички учебни предмети. Имате отговорност към себе си, родителите и училището да завършим успешно учебната година.

      Разбира се, най-важната ни задача е да запазим своето здраве. Затова съветът ни е стриктно да изпълнявате указанията на своите родители и всеки да осъзнае, че неприятните ограничения са за негово добро.

      Образователният процес е важна част от ежедневието ви. В оставащото време не допускайте скука! Предлагаме да бъдете по-активни в домакинството, като съгласувате вида дейност с родителите. Вие сте интелигентни и талантливи деца, с интереси и изяви в различни области. Интернет и телевизия не са единствените възможности за информация и развлечение. Има толкова интересни книги! Занимавайте се с изкуство! В уюта на вашия дом рисувайте, слушайте музика, танцувайте! Спортни дейности? Да, стига да изберете подходящия вид спорт. Организирайте популярни или измислени от вас колективни игри и включвайте всички желаещи от семейството да се забавлявате заедно! Не се лишавайте от общуване със съученици, приятели и близки, направете това задължително от дистанция – по телефон или интернет. Споделяйте своите мисли, чувства, преживявания и чуйте обичани от вас хора! Бъдете оптимисти и предайте на другите своята вяра в доброто, ако почувствате, че вашите събеседници имат потребност от това. Силните хора не се оплакват, а помагат на по-слабите и са пример със своето поведение и взаимоотношения.

      Не се съмняваме, че ще намерите и други интересни и полезни дейности. Предлагаме още една, като обявяваме конкурс за лично творчество (рисунки, приказки, разкази, есета, стихотворения) на тема “Аз вярвам”. Желаещите да участват следва да предоставят в срок от две седмици творбите си на класните ръководители. Журито е в състав: Соня Иванова – главен учител, Снежина Русева – учител по изобразително изкуство, Надя Асенова – учител по български език и литература.

Обръщението изготвиха с много обич към всички ученици:

Десислава Зарева

Лилия Черпанска


 

Честита пролет на всички ученици от училищното ръководство и учителите!


 

Психологична подкрепа за училищната общност във Варна чрез телефонна и онлайн  линия

Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности” открива телефонна линия за психологична подкрепа на деца/ученици, родители и педагогически специалисти.
Екип на общинския център за психологична подкрепа ще поема обажданията и ще предоставя  емоционална подкрепа, пространство за споделяне на емоции и преживявания, и кризисна интервенция за училищната общност във Варна.
Линията за връзка с подкрепящите специалисти е възможност за преодоляване на емоционалните последици от стреса в условията на принудителна социална дистанция, предизвикана от здравната обстановка в страната.
Всеки работен ден родители, деца и педагози могат да разговарят с психолозите за човешките предизвикателства, пред които са изправени при спазване на принципите за доброволност и дискретност.


График и контакти:

Телефонни консултации
Цвета Стоянова – детски психолог, кариерен консултант
·         всеки работен ден от 13ч. – 15ч.; 0882 567 038

Онлайн консултации /електронна поща:
Боряна Чалъкова –  клиничен психолог, психотерапевт
·         всеки работен ден от 10ч. –  12ч.;

e-mail: together.withb@gmail.com ;   0887 498 047

Марина Габровска – психотерапевт, медиатор
·         всеки понеделник и четвъртък от 9 .00 – 13.00ч.
e-mail: together.withm@gmail.com ; 0885 911 728

Националната телефонна линия за деца 116 111/денонощна
 

ГРАФИК

за провеждане на дейности в електронна среда

 

Начален етап (1,2,3 и 4 клас)

Прогимназиален етап (5,6 и 7 клас)

1 час 09:00- 09:20ч.

1 час 09:00- 09:30ч.

2 час 09:30- 09:50ч.

2 час 09:40- 10:10ч.

3 час 10:00- 10:20ч.

3 час 10:20- 10:50ч.

4 час 10:30- 10:50ч.

4 час 11:00- 11:30ч.

5 час 11:00- 11:20ч.

5 час 11:40- 12:10ч.

6 час 11:30- 11:50ч.

6 час 12:20 – 12:50ч.

ЦОУД

7 час 13:00- 13:30ч.

 

    Съгласувано с класните ръководители училищните психолози осъществяват възпитателни дейности, индивидуални и групови консултации в подходящо избрани времеви периоди.

 

    Забележка: При наличие на обективни причини, посочени от ученици и родители, графикът може да бъде променен в интерес на образователния процес след уведомяване на училищното ръководство.

 

   Скъпи ученици,

   Учебните занятия не се прекратяват, а продължават по друг, дистанционен начин. Класните ръководители вече са ви информирали как ще протичат занятията. Изпълнявайте указанията на учителите и участвайте активно в образователния процес. В сайта на училището има раздел “Електронно четими учебници” с препращане към сайта на Министерство на образованието и науката. Ползвайте ги!

   Очаквам от вас  да спазвате съветите на родителите  относно противоепидемиологичните мерки. Вие сте нашето най-голямо богатство, затова бъдете здрави!!!

С много обич към вас: Сияна Филипова- директор

 

     Уважаеми учители от варненското ОУ „Свети свети Кирил и Методий“,

     Благодаря за перфектната организация, екипната и личната професионална отговорност, които проявявате през предназначените за почивка дни!

     Ще се справим!

     Моля уведомявайте мен и заместник-директорите за всеки интересуващ ви въпрос на известните ви телефонни номера.

     Не пропускайте в ежедневните си отчети да ме информирате колко ученици сте обхванали в дистанционното обучение.

Сияна Филипова

Директор

 

      Уважаеми родители,

      Съгласно заповед на Министъра на здравеопазването се прекратяват учебните занятия от 16.03.2020г. (понеделник) до 29.03.2020г. Възложих на класните ръководители в съответствие с указанията на МОН и РУО-Варна да организират комуникация с учениците по електронен път, за което разчитам да окажете съдействие. Моля да извините евентуални грешки от наша страна, защото наистина е трудно да се подготвим спешно за подобен начин на общуване в интерес на учебния процес.

     Желая на всички семейства здраве!

 Сияна Филипова

 Директор

Download (PDF, 2.54MB)

 

 

     ОБРЪЩЕНИЕ НА НАЧАЛНИКА НА РУО- ВАРНА

Регионално управление на образованието в град Варна уведомява, че във връзка с обявеното извънредно положение в Република България със заповед на министъра на здравеопазването № РД 01-124/13.03.2020 година, свързано с разпространението на COVID-19 в световен мащаб, от 16.03.2020 година във всички образователни институции в област Варна учебните занятия се прекратяват.
От понеделник във всички училища започват занятия в електронна среда.
Уважаеми ученици,
Времето, извън класните стаи не трябва да снижава образователната Ви активност и мотивираност. Наложително е да продължите да работите от вкъщи, по инструкции и задачи на учителите си, да продължавате да създавате нови умения и да развивате знанието си, активно да участвате в образованието си – за овладяване на учебното съдържание, което Вашите учители ще Ви подават по електронен път. Поддържайте активността си, като се упражнявате върху вече преподадените уроци. Търсете нови източници на информация и я вграждайте в собствената си компетентност, под ръководството на учителите си.
Ограничете максимално достъпа си до обществени места. Избягвайте физически контакт с други хора. Използвайте активно средствата за лична защита и хигиена, осигурени от Вашите семейства.
Бъдете дисциплинирани и отговорни! Към себе си, близките си и към обществото!
Уважаеми родители,
Като отговорни граждани следете здравословното състояние на своите деца. Осигурете им лични предпазни средства. При най-малко съмнение за влошаване на здравето им, незабавно потърсете медицинска помощ. Подкрепяйте и мотивирайте децата си да се запознават редовно с учебните материали, предоставени им по различни канали от техните учители. Бъдете партньори на учителите! Работете екипно в името на израстването на децата си – физическо, личностно, гражданско.
Уважаеми директори и педагогически специалисти,
Призоваваме Ви да въведем иновациите си в действие; да използваме създалата се сложна ситуация, като приложим педагогическите си знания и умения и приведем работата си към дигиталното общуване с учениците и не допуснем пропуски в подготовката им и снижаване на образователни резултати; да направим голяма крачка към образование в дигитална среда:
●да използвате технологичните възможности за обмяна на образователни ресурси с учениците и непрекъснат контакт с родителите;
● да насърчавате родителите да мотивират и контролират децата си;
● да консултирате и отговаряте на въпроси от учебния материал, които затрудняват учениците;
● да осигурите здравословни и безопасни условия за работа и обучение в повереното Ви училище.
●да проявим обществена отговорност, солидарност и взаимопомощ – работете в електронните платформи, споделяйте електронни ресурси, проявете креативност при организирането на електронно обучение, свързвайте се помежду си, оказвайте си взаимопомощ. Надяваме се с отговорност и общи усилия да преодолеем този труден период.
Бъдете здрави и силни!