Седмично разписание и графици

grafik-vtorisrok


График за консултации с ученици и родители в ОЕСР

график-консултации2-срок-new


Начален етап

programa_2_srog_NE-new


Прогимназиален етап

programa-2-srok-progimnaziq-new