Проекти и програми

Училището успешно работи по следните

образователни и възпитателни  проекти и програми

 •  Проект “Твоят час”
 • Национален проект “От бедност към благоденствие” на фондация “Тайм”-“Екопроекти”,за който е получено благодарствено писмо относно успешно представяне на учители и ученици.Проектът е финансиран по програма на Европейската комисия
 • Национален проект за подпомагане на ФВС по 129ПМС
 • Програма за приемственост в обучението детска градина-училище с партньор ЦДГ”Слънчева дъга”
 • Програма за приобщаване към драматично изкуство с партньор детски театрален клуб “Арти”
 • Програма “Приятели на книгата” с партньор Регионална детска библиотека “Пенчо Славейков”
 • Програма “Училище-модел за толерантни отношения” с партньор Училищното настоятелство
 • Дейности по спечелен Национален проект за извънкласна дейност “Училищно радио”
 • Партньорство по програма “Аз успявам” ,организиран от Дирекция “Здравно развитие” на Община Варна
 • Партньорство по общинска програма”Това зависи от теб”,чийто инициатор е Дирекция “Превенции” на Община Варна
 • Спечелен проект по Национална програма “ИКТ в образованието”
 • Програма с Асоциация “Да съхраним жената” за гражданско образование
 • Спечелен общински проект за подобряване условията за отдих в училищните дворове “Благоустрояване на училищния двор като място за активен отдих”
 • Работа по международен проект на Ротари клубове в Германия,Япония,Великобритания и България за чиста питейна вода
 • Национална програма  ,,Осигуряване на съвременна образователна среда”; Модул ,,Подобряване на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки”