Национални програми МОН 2022г.

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ е в процес на кандидатстване по НП на МОН „Заедно в културата и спорта“. Отчитайки желанията и интересите на учениците и възможностите за реализиране на групите, училището предприема действия по сформиране на групи в направление в сферата на изкуствата – театрално и музикално изкуство. 

От ръководството

2022-06-08