Свободни места за ученици

Учебна 2022/ 2023 година

  • Свободни места след  второ класиране за прием в първи клас – няма.

  • Свободни места за 5 клас – няма.