Свободни места за ученици

Учебна 2023/ 2024 година

  • Свободни места след  първо класиране за прием в първи клас – предстои.

  • Свободни места за 5 клас – предстои.