Прием в първи клас

Свети-Свети-Кирил-и-Методий


ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ЗАПИСВАНЕ В I КЛАС

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че съгласно График на дейностите за прием в I клас за учебната 2022/2023 година, записването  на приетите на първо класиране ученици, ще се осъществява на 17.06 (петък) след 13:00, 20.06 (понеделник) и 21.06 (вторник).

Комисията ще работи от 09:00 ч. до 17:00 ч. в сградата на училището – стая 105.

Необходими документи:

  1. Копие на удостоверение за раждане на детето (оригинал за сверка);
  2. Оригинал на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование;
  3. Документи, удостоверяващи обстоятелства по чл. 8, ал. 4, т. 1, т. 2 и т. 5. от Системата от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна .

Класираното дете се записва само при наличие на пълния комплект от документи, декларирани в заявлението.


   Уважаеми родители,

         Във връзка с предстоящия прием в първи клас в училище за учебната 2022/2023 година може да намерите информация за графиците на дейностите по приема, отговори на често задавани въпроси, както и друга актуална информация на следния линк: https://school.uslugi.io/


grafik_priem_1_klas_2022_2023