Прием в първи клас

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че приемът на учениците в първи клас за учебната 2023/2024 година се осъществява съгласно „Система от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна“, съгласно „График на дейностите за прием в първи клас за учебната 2023/2024 година“

Началната дата за кандидатстване в електронната система е 17.05.2023 година.

Училищният план-прием за учебната 2023/2024 година е както следва:

Брой паралелки – 4                                  Брой места – 96

Клас/ паралелка

Брой ученици в паралелка

Форма на обучение

I а

24

дневна

I б

24

дневна

I в

24

дневна

I г

24

дневна

 

Брой групи ЦОУД – 3                             Брой места – 72

Групи ЦОУД

Брой ученици в група

ЦОУД I а

24

ЦОУД I б

24

ЦОУД I в

24

 

Записването в I клас на приетите на първо класиране ученици за учебната 2023/2024 година ще се осъществява от 01.06.2023 г. до 06.06.2023 г.

Комисията, определена със заповед №РД 07-177.17.03.2023 г. на директора, ще работи от 9:00 часа до 17:00 часа в сградата на училището, стая №105 по График, утвърден със заповед №РД 07-189/21.03.2023 г. на директора.


KIM_grafik_za_dejnostite_1_klas