Прием в първи клас

Уважаеми родители,

Към 24.09.2021г. има 3 свободни места за прием в първи клас за учебната 2021/2022 година


Scan-1-8kl.


ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че съгласно График на дейностите за прием в I клас за учебната 2021/2022 година, записването на приетите на второ класиране ученици, ще се осъществява на 28.06 (понеделник) и 29.06 (вторник).

Комисията ще работи от 09:00 ч. до 17:00 ч. в сградата на училището – стая 105.

Необходими документи:

  1. Копие на удостоверение за раждане на детето (оригинал за сверка);
  2. Оригинал на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование;
  3. Документи, удостоверяващи обстоятелства по чл. 8, ал. 4, т. 1, т. 2 и т. 5. от Системата от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна

Класираното дете се записва само при наличие на пълния комплект от документи, декларирани в заявлението.

На територията на училището се спазват всички противоепидемични мерки – лични предпазни средства, спазване на физическа дистанция, използване на собствен химикал.

Свети-Свети-Кирил-и-Методий


ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ПЪРВО КЛАСИРАНЕ – 6

ЗАПИСВАНЕ В I КЛАС

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че съгласно График на дейностите за прием в I клас за учебната 2021/2022 година, записването на приетите на първо класиране ученици, ще се осъществява на 11.06 (петък), 14.06 (понеделник) и 15.06 (вторник).

Комисията ще работи от 09:00 ч. до 17:00 ч. в сградата на училището – стая 105.

Необходими документи:

  1. Копие на удостоверение за раждане на детето (оригинал за сверка);
  2. Оригинал на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование;
  3. Документи, удостоверяващи обстоятелства по чл. 8, ал. 4, т. 1, т. 2 и т. 5. от Системата от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна

Класираното дете се записва само при наличие на пълния комплект от документи, декларирани в заявлението.

На територията на училището се спазват всички противоепидемични мерки – лични предпазни средства, спазване на физическа дистанция, използване на собствен химикал.


Кирил-и-Методий


https://school.is-vn.bg/


zapoved_plan_priem_2021-2022_site


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Приемът на деца в първи клас е централизиран и се извършва съгласно Система от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна.

Електронният прием за учебната 2021/2022 година ще стартира на 01.06.2021 година и ще протече по утвърден „График на дейностите“.

Райони на училищата на територията на Община Варна

Често задавани въпроси