Прием в първи клас

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ – 0