Прием в първи клас

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че приемът на учениците в първи клас за учебната 2024/2025 година се осъществява съгласно „Система от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна“, съгласно „График на дейностите за прием в първи клас за учебната 2024/2025 година“. Електронната система за прием в първи клас за учебната 2024/2025 година в общинските училища във Варна ще бъде достъпна за регистрация на заявления от 10:00 часа на 15 май.

Препоръчваме да се запознаете и с рубриката „Често задавани въпроси“ на началната страница на Община Варна за прием в първи клас за учебната 2024/2025 година.

Училищният план-прием за учебната 2024/2025 година е както следва:

Брой паралелки – 4                                  Брой места – 96

Клас/ паралелкаБрой ученици в паралелкаФорма на обучение
I а24дневна
I б24дневна
I в24дневна
I г24дневна

Брой групи ЦОУД – 3                             Брой места – 72

Групи ЦОУДБрой ученици в група
ЦОУД I а24
ЦОУД I б24
ЦОУД I в24

Записването в I клас на приетите на първо класиране ученици за учебната 2024/2025 година ще се осъществява от 31.05.2024 г. до 05.06.2024 г.

Комисията, определена със заповед №РД 07-188/14.03.2024 г. на директора, ще работи от 9:00 часа до 17:00 часа в сградата на училището, етаж I, стая №105 по График, утвърден със заповед №РД 07-189/14.03.2024 г. на директора.