Обществен съвет

Протокол 13 от 16.04.2024г.

Покана становище от 29.03.2024г.

Покана становище от 26.03.2024г.

Протокол 12 0т 13.03.2024г.

Покана становище от 08.03.2024г.

Протокол 11 от 28.02.2024г.

Покана за съгласуване избор на учебници 1-3 клас от 23.02.2024г.

Отчет на Обществен съвет

Покана съгласувателни подписи от 26.11.2023г.

Протокол 10 0т 29.09.2023г.

Протокол 9 от 28.09.2023г.

Покана обсъждане на Стратегия за развитие на училището от 26.09.2023г.

Протокол 8 от 18.09.2023г.

Покана за съгласуване на училищни учебни планове от 08.09.2023г.

Покана относно Стратегия за развитие на училището от 26.09.2023г.

Протокол 7 от 07.09.2023г.

Покана становище Иновации в действие от 07.09.2023г.

Протокол 6 от 30.08.2023г.

Покана за изразяване на становище от 30.08.2023г.

Протокол 5 от съгласуване 05.06.2023г.

Покана за съгласуване на избора на учебници 05.06.2023г.

Протокол 4 от съгласуване 24.03.2023г.

Покана за съгласуване на избора на учебници 24.03.2023г.

Протокол 3 от съгласуване 15.03.2023г.

Покана за съгласуване на избора на учебници 15.03.2023г.

Протокол 2 от съгласуване 10.03.2023г.

Покана становище план прием 10.03.2023г.

Заповед за избор на обществен съвет