Обществени услуги

 1. Вътрешни правила за предоставяне на административни услуги.
 2. Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги.
 3. РМС№ 704/05.10.2018г. за приемане на мерки за трансформация на  модела на административно обслужване.
 4. Приложение №4 Мерки за вписване на невписани услуги в Регистъра на услугите.

 1. Правила за предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ
 2. Образец на протокол за предоставяне на ДОИ
 3. Заявление за ДОИ
 4. Образец протокол за приемане на устно заявление на ДОИ
 5. НАРЕДБА № Н-1 от 7 март 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация
 6. Годишен отчет за работа по ЗДОИ за 2023 година
 7. Годишен отчет за работа по ЗДОИ за 2022 година
 8. Годишен отчет за работа по ЗДОИ за 2021 година
 9. Годишен отчет за работа по ЗДОИ за 2020 година