Летопис


 

         Училище „Св. св. Кирил и Методий”

през годините
*През 1860 година братята Никола и Сава Георгиевич,хаджи Стамат,
 Христо Попович,Х. Мавридов насочват своите усилия за откриване
 на българско училище.
 *През 1862 година се построява сграда и на 25 юли се открива
 Българско централно училище (днес Музей на Възраждането).
 За патрон са избрани братята Кирил и Методий.
 *До 1886 година в училище „Свети свети Кирил и Методий“ учат
 заедно момичета и момчета.
 *До 1878/1879 година училището се развива като мъжко класно
 и през 1879 година е обявено за Държавно реално училище.
 *През 1909 година от Мъжката гимназия се отделят 
 прогимназиалните класове и се основава II мъжка 
 прогимназия „Фердинанд”. 
Учебните занятия се водят в сградата на днешния ИТ и частни сгради.
 *1919/1920 година – Прогимназията е смесена и преименувана 
 в III Варненска прогимназия „Свети Кирил”.
 *През 1921/1922 година се създават въздържателно дружество и 
 младежко дружество „Червен кръст”.
 *През 1923 година се създава родителска дружба за подпомагане на 
 бедни ученици.
 *През 1927 година училището има първата духова музика, 
 закупена от Чехия.
 *От 1927 до 1941 година се огранизира лятна колония край Омуртаг.
 *1932 година – Ученическа кооперация.
 *1935/1936 година – Училището става Първа средищна прогимназия.
 *1947/1948 година – Открива се вечерна прогимназия.
 *1948/49 година – Открива се детска градина 
 (училището се развива в 3 степени и става VII основно).
 *1955/1956 година – Училището се премества в днешната си сграда.
 *1958/1959 година – Отделят се началните класове, а средните се
 оформят като базова гимназия «Кирил». Учебните занятия започват 
 на 15. IX.
 *1960/1961 година – Училището се преименува на „Кирил и Методий”
 и е базова прогимназия към ИУУ.
 *1965/1966 година – Начално училище „Антон Страшимиров” и 
 прогимназията се трансформират в основно училище „Кирил и Методий”.
 В сградата учи и ОУ”Жечка Карамфилова”.
 *1973 година – ОУ „Жечка Карамфилова” и ОУ „Кирил и Методий” се обединяват. Откриват се 3 паралелки с преподаване на руски език.
 *1983/1984 година – Сформират се от I клас паралелки по плуване, колоездене и художествена гимнастика.
 *1984 година – Училището е наградено с орден
 „Кирил и Методий” II степен.
 *1985/1986 година – Открита е паралелка с факултативно 
 изучаване на  математика.
 *Училището е базово към ИПКУ «Д-р Петър Берон».
 *1991/1992 година – Създадена е паралелка с разширено
 изучаване на музика.
 *1993/1994 година – Създадени са паралелки с 
 ранно чуждоезиково обучение.
 *1999/2000 година – Открити са компютърен 
 кабинет и фитнес зала.
 *2000/2001 година – Общинският съвет удостоява 
 с награда «Варна» учителския колектив.

*2006/2007 година – Тържествено честване на 145 години
 от създаване на училище „Свети свети Кирил и Методий“.

*2010/2011 година – Въвеждане на целодневна организация
 на учебния ден в първи клас.
 *Шеста поредна година в училището не се обучават
 осмокласници поради успешен прием в желаните от тях училища.

*2010/2011 година  –  Тържествено честване на 150 годишен юбилей
 на Основно училище „Свети свети Кирил и Методий“ гр.Варна.
*2021/2022 година  –  Тържествено честване на 160 годишен юбилей на Основно училище „Свети свети Кирил и Методий“ гр.Варна.

             

Из историята на

Основно училище „Свети свети Кирил и Методий“- гр.Варна:

«Подадена е молба да се издаде разрешение за построяването на ново
 училище върху дворно място 480 аршина, приготвено в Матю махала на град Варна, за да се учат и се обучават в него децата на българското население. Размери: дължина 20 лакътя, ширина и височина – 11 лакътя, с горен и долен етаж. Понеже в излезлия по повод на тази молба Височайш ферман е заповядано да се даде разрешение за построяването му, дава се тескере безплатно на майстор Неделчо от страна на Варненския меджлис за построяването на споменатото училище.»

«Един от главните и най-деловите труженици по възраждане на
 българщината във Варна е Сава Георгиевич заедно с по-големия
 си брат Никола. На негово име било купено през 1861 година място
 за 13 600 гроша, върху което да се построи българско училищно здание. Зданието се довършва и тържествено осветява на 25 юли 1862 година,
 като за главен учител се повиква Сава Доброплодни, родом от Жеравна, свършил висше училище в Цариград. На училището се поставя табела с български и френски надпис «Българско централно училище» и за негови покровители се провъзгласят Свети свети Кирил и Методий при особена религиозна прослава – изпяване на тропаря им, полагане над учителската катедра иконата им и пред нея златно кандило, а под нея на една таблица
 със златни букви кирилската азбука.»
 „Известие на Варненския Археологически музей”

«През 1928 година по инициатива на директора за герб на училището се приема пчеличката като символ на трудолюбие. Изработени са метален герб и монограм, който се слага на шапките на учениците.»
 «През 1929-30 година училището като опитно било посетено от 8 окръжни и 37 околийски училищни инспектори. Посетено било и от почти всички директори от селските и градските прогимназии на Русенски окръг, които в 6 дни се запознали с работата на прогимназията.»
 «75 години училище «Кирил и Методий»

«През 1953 – 54 година основно училище «Кирил» стана Базово основно училище към Учителския институт. Под ръководството на методистите Лиляна Ставрева и Кръстьо Баев израснаха и подобриха урочната си работа базовите учители.»
 Летописна книга