Комисия по етика

Председател: Галя Трифонова

Членове: Диана Луканова, Красимира Петрова