Информация за COVID-19


Горещи телефонни линии на МОН за подкрепа на децата, учениците, техните семейства, педагогическите специалисти и непедагогическия персонал в ситуацията на криза, свързана с  COVID- 19 – Психологическа подкрепа се провежда на следните телефонни линии:

0882078085 и тел. 0882314686

от понеделник до петък, в часовия диапазон 08:00- 11:30 ч. и 12:30- 16:30 ч.


Противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 1.09.2020 г. до 30.09.2020 г.

Временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 01.09.2020 г. до 30.09.2020 г.

Връзка към Единен информационен портал

Как да предпазим себе си и другите – информационен материал на МЗ и СЗО

Мерки превенция на риска от разпространение на COVID-19

НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

УКАЗАНИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХРАНЕНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 

Наръчник за родители

Materiali-za-dezinfekcia