Информация за COVID-19

Заповед № РД-01-786/11.03.2021г. на Директора на РЗИ Варна, на основание чл.10 от Устройствения правилник на РЗИ /публ.ДВ бр.6/18.02.2011г. изм. и доп. ДВ. бр.89/2019г./, чл.63, ал.7 от Закона за здравето, предвид установената 14-дневна заболеваемост от COVID-19 в област Варна, решение от проведени на 10.03.2021 г. и на 11.03.2021 г. заседания на областен кризисен щаб, както и след съгласуване с Главния държавен здравен инспектор, за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на област Варна.


Горещи телефонни линии на МОН за подкрепа на децата, учениците, техните семейства, педагогическите специалисти и непедагогическия персонал в ситуацията на криза, свързана с  COVID- 19 – Психологическа подкрепа се провежда на следните телефонни линии:

0882078085 и тел. 0882314686

от понеделник до петък, в часовия диапазон 08:00- 11:30 ч. и 12:30- 16:30 ч.


Повече семейства с деца до 14 г. ще имат право на помощ от държавата заради COVID карантина при дистанционно обучение


29.03.2021


15.03.2021-1


20.11.2020


13.11.2020


Уважаеми родители,

Уведомявам Ви, че в ОУ “Свети свети Кирил и Методий” – Варна има случай на ученик от IV-ти клас с положителен тест на COVID-19.

В тази връзка, след консултация с РЗИ са предприети следните мерки:

1.  Учениците от паралелката на IV клас от 04.11.2020г. до изтичане на срока, определен от РЗИ, са под карантина. Същите ще се обучават в електронна среда от 05.11.2020г. при спазване на седмичното разписание. Родителите на всички, подлежащи на карантина ученици, са уведомени от класния ръководител. Присъственото обучение ще бъде възстановено със заповед на директора и учениците ще бъдат допуснати отново в училище след представяне на медицинска бележка от личния лекар, че детето е клинично здраво.

2. Класната стая и всички общи части в училището подлежат на основна и извънредна дезинфекция.

3. За всички ученици, с изключение на тези, които вече се обучават в електронна среда от разстояние, присъственото обучение не е нарушено.

4. Учителите, преподаващи в паралелката, не са имали незащитен контакт с учениците и съгласно инструкциите на РЗИ не подлежат на карантина.

Моля спазвайте противоепидемичните мерки! Говорете с децата за необходимостта от спазване на лична хигиена, дистанция при общуване със съучениците си в училище, носене на маска в общите помещения. Наблюдавайте децата за симптоми на вирусни заболявания, търсете съвет от компетентните медицински лица и уведомявайте своевременно личния си лекар! Бъдете здрави!

С уважение,

Д. Димитрова


Уважаеми родители,

Уведомявам Ви, че в ОУ “Свети свети Кирил и Методий” – Варна има случаи на положителен тест на COVID-19 на учители.

В тази връзка, след консултация с РЗИ и предвид факта, че учителите не са имали незащитен контакт с учители и ученици, са предприети следните мерки:

1.  Няма карантинирани учители и паралелки.

2. Всички общи части на училището са дезинфекцирани основно и извънредно.

3. Присъственото обучение не е нарушено.

Моля спазвайте противоепидемичните мерки! Бъдете здрави!

С уважение,

Д. Димитрова


Уважаеми родители,

Уведомявам Ви, че в ОУ “Свети свети Кирил и Методий” – Варна има случай на ученик от VII клас с положителен тест на COVID-19.

В тази връзка, след консултация с РЗИ и предвид факта, че ученикът не е бил в контакт с учениците от класа в близките седем дни, са предприети следните мерки:

1.  Учениците от паралелката на класа на ученика продължават да се обучават в присъствена форма на обучение.

2. Класната стая и общите части на училището са дезинфекцирани основно и извънредно.

3. За всички останали ученици присъственото обучение не е нарушено.

4. Учителите, преподаващи в паралелката не са имали незащитен контакт с учениците и съгласно инструкциите на РЗИ не подлежат на карантина.

Моля спазвайте противоепидемичните мерки! Говорете с децата за необходимостта от спазване на лична хигиена, дистанция при общуване със съучениците си в училище, носене на маска в общите помещения. Наблюдавайте децата за симптоми на вирусни заболявания, търсете съвет от компетентните медицински лица и уведомявайте своевременно личния си лекар! Всички ние – ръководството, учителите и служителите в ОУ “Свети свети Кирил и Методий”, правим всичко възможно училището да бъде една спокойна и защитена среда и се надяваме във Ваше лице да срещаме подкрепа, разбиране и съдействие! Всички сме от един отбор и работим в полза на нашите деца!

Бъдете здрави!

С уважение,

Д. Димитрова


Уважаеми родители,
Уведомявам Ви, че в ОУ “Свети свети Кирил и Методий” – Варна има случай на ученик от I-ви и ученик от V-ти клас с положителен тест на COVID-19.
В тази връзка, след консултация с РЗИ са предприети следните мерки:
1.  Учениците от паралелката на I клас от 15.10.2020г. до изтичане на 14 дневния срок са под карантина. Същите вече се обучават в електронна среда при спазване на седмичното разписание. Карантинирани са също и контактните ученици от съответната група за ЦОУД. Родителите на всички, подлежащи на карантина ученици, са уведомени.
2. Учениците от паралелката на V клас от 15.10.2020г. до получаване на допълнителни инструкции от РЗИ се обучават в електронна среда от разстояние.
3. Класните стаи и училището са дезинфекцирани основно и извънредно.
4. За всички ученици извън посочените, присъственото обучение не е нарушено.
5. Учителите, преподаващи в паралелките не са имали незащитен контакт с учениците и съгласно инструкциите на РЗИ не подлежат на карантина.
Моля спазвайте противоепидемичните мерки и бъдете здрави!
Д. Димитрова


Противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 1.09.2020 г. до 30.09.2020 г.

Временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 01.09.2020 г. до 30.09.2020 г.

Връзка към Единен информационен портал

Как да предпазим себе си и другите – информационен материал на МЗ и СЗО

Мерки превенция на риска от разпространение на COVID-19

НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

УКАЗАНИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХРАНЕНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 

Наръчник за родители

Materiali-za-dezinfekcia