Информация за COVID-19

В Ъ Т Р Е Ш Н И  П Р А В И Л А  И  М Е Р К И ЗА РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

АЛГОРИТЪМ
ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ
РАЗСТОЯНИЕ В СЛУЧАЙ НА ПОЛОЖИТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ ЗА
COVID-19 НА УЧЕНИК/УЧИТЕЛ В УЧИЛИЩЕТО ИЛИ ДРУГИ
НЕПРЕДВИДЕНИ ИЗВЪНРЕДНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

400022_aktual_algoritam_Nasoki_14.12_1


Уважаеми родители,

Предлагам на Вашето внимание следната информация:

Тестване на 18.11.2021 г. за учениците от класовете 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 3а, 3в, 3д, 4а, 4б, 4в, 4г.

Всички присъстващи ученици са с подадени декларации за съгласие от родител за провеждане на тестване с неинвазивни бързи антигенни тестове за COVID-19.

Тествани ученици – 293 бр. Отчетен е един положителен резултат на ученик от 1д клас. Спазени са Задължителните протоколи за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училището. Учениците от паралелката са преместени в друга стая, предварително предназначена за целта, а в класната стая е извършена дезинфекция в кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие, при спазване на изискванията за дезинфекция. При отчитане на положителен резултат от направено последващо лабораторно изследване с PCR тест за COVID-19 и след предписание на РЗИ, паралелката ще се карантинира за период от 10 дни и ще премине в обучение в електронна среда от разстояние.

Тествани служители (до 10:30 ч.) – 18 бр. Всички отчетени резултати са негативни.

Родители доброволци, предоставили валиден документ за ваксинация, преболедуване или изследване – 42 бр.

Изследването на учениците премина в рамките на предвиденото време без никакви проблеми.

Дарина Димитрова,

Директор на ОУ „Свети свети Кирил и Методий“


Уважаеми родители,

Предлагам на Вашето внимание следната информация:

Тестване на 16.11.2021 г. за учениците от класовете 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 3а, 3в, 3д, 4а, 4б, 4в, 4г.

Всички присъстващи ученици са с подадени декларации за съгласие от родител за провеждане на тестване с неинвазивни бързи антигенни тестове за COVID-19.

Тествани ученици – 296 бр. Отчетен е един положителен резултат на ученик от 2д клас. Спазени са Задължителните протоколи за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училището. Учениците от паралелката са преместени в друга стая, предварително предназначена за целта, а в класната стая е извършена дезинфекция в кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие, при спазване на изискванията за дезинфекция.

Тествани служители (до 10:30 ч.) – 26 бр. Всички отчетени резултати са негативни.

Родители доброволци, предоставили валиден документ за ваксинация, преболедуване или изследване – 46 бр.

Изследването на учениците премина в рамките на предвиденото време без никакви проблеми.

Дарина Димитрова,

Директор на ОУ „Свети свети Кирил и Методий“


Info-01.10-07.10-1


Info-15.09-30.09


ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗДРАВЕН ПРОТОКОЛ
ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ СЪМНЕНИЕ ИЛИ СЛУЧАЙ НА COVID-19
НА УЧЕНИК В УЧИЛИЩЕТО


ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗДРАВЕН ПРОТОКОЛ
ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ СЪМНЕНИЕ ИЛИ СЛУЧАЙ НА COVID-19
НА УЧИТЕЛ/СЛУЖИТЕЛ В УЧИЛИЩЕТО


Уважаеми ученици и родители,

Информираме Ви, че на сайта на Министерство на образованието и науката на 26.08.2021г. са публикувани Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата с които може да се запознаете тук.  

От ръководството


Единен информационен портал за COVID-19 в България, секция „Образование“

Въпроси и отговори за ползата и рисковете от ваксините

Как децата да се борят с COVID-19?

Видеопослания за ползите от ваксинирането

Препоръки за преболедувалите COVID-19