Информация за COVID-19

Противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 1.09.2020 г. до 30.09.2020 г.

Временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 01.09.2020 г. до 30.09.2020 г.

Връзка към Единен информационен портал

Как да предпазим себе си и другите – информационен материал на МЗ и СЗО

Мерки превенция на риска от разпространение на COVID-19

НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

УКАЗАНИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХРАНЕНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 

Наръчник за родители