За родители

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

               Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2022/2023 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.

            Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация. В случаите, в които дирекция “Социално подпомагане” (ДСП) не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи:

-удостоверение, че детето (децата) е записано в първи/осми клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище;

 -копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

        Заявлението се подава след записване на детето в първи/осми клас, но не по-късно от 15 октомври 2022 г. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година.

2022-09-12


Модел-на-психологическо-консултиране-на-родители-и-ученици-03.2022


Kakvo_iskam…..


Uspeshnite_roditeli


Image_034


Концепция за управление на взаимодействието между училищната общност и родителите “Модерни учители и родители – партньорство между училището и семейството” 


Какво трябва да знаят родителите на деца в градина, ясла и училище в условията на COVID-19


moite-prava


semeistvo


prilozenie3


pril2-informacia-socialni-uslugi


Добри практики за работа с деца и техните семейства – за запознаване на педагогическите специалисти в детските градини и училищата 

Лицензирани доставчици на социални услуги