Прием след седми клас

File0024

ФБ – https://www.facebook.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%9D%D0%B0-%D0%91%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0-2022-103591062260153

 

Инстаграм – https://www.instagram.com/tsentarzakariernoorientirane/

 

#Професиинабъдещето #Варна2022 #Кариерноориентиране #ОбразованиеВарна #УчилищаВарна #Приемгимназия

 

сайт ЦПЛР-ЦКО-Варна – https://cko-varna.bg/?page_id=72

 Scan-1-8kl.


Уважаеми ученици и родители,

Във връзка с провеждане на НВО – 7 клас и прием в други училища, предоставяме на вашето внимание 

презентация от Център за кариерно ориентиране – Варна на тема “НВО и приемане на ученици в държавни и общински училища”.

На сайта на Центъра : https://cko-varna.bg/ може да намерите линк към “Виртуална панорама на професиите и профилите в средното образование”.

 

NVO_prezentatsiya_7klas-2021


Заповед № РД09-2121/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2020/2021 и на графици на дейности

НАРЕДБА № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

НАРЕДБА № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Модел на НВО по български език и литература в VII клас за учебната 2020-2021 година

Модел на НВО по математика в VII клас за учебната 2020-2021 година

Модел на НВО по чужд език в VII клас за учебната 2020-2021 година

Изпитни материали за кандидатстване след VII клас

Всички модели на НВО са публикувани на 27.08.2020 г. в страницата на МОН,  където можете да намерите пълна информация.

 

Заявление-чужд-език

За полагане на изпит по български език и литература и по математика не се подава заявление!