Трети март

Тържество в училището по повод трети март –

Национален празник на България