Съобщения

Съобщение

за родителите на ученици от IV клас относно участие в математическото състезание „Математика за всеки“

   Уважаеми родители,

   Препоръчвам своевременно да се запознаете с регламента на състезанието, публикуван на 28.05.2020г. в сайта на МОН в раздел „Олимпиади и състезания“.

Директор


 Съобщение

   Имам удоволствието да съобщя на цялата училищна общност, че успешната работа в електронна среда на педагогическата колегия е оценена високо от Началника на Регионално управление на образованието- Варна. Ръководството, учителите и психолозите са удостоени с грамоти “Образование в действие”, които можете да видите в раздел “Награди на педагози” в нашия сайт.

   Поздравявам всички колеги с отличията! В навечерието на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост пожелавам бъдещи успехи в благородната ни мисия!

Сияна Филипова- директор


Съобщение

   По информация от Община Варна сесия на Oбщинския съвет се очаква през месец август.Тогава ще се гласуват награди ,,Варна“ за високи постижения в областите образование и култура. Оставаме в очакване за решението им относно нашата номинация като колектив.

С.Филипова- директор


 

СЪОБЩЕНИЕ

за родителите на ученици от IV клас

 

   Уважаеми родители,

   Уведомявам, че на 28.06.2020г. в МГ „Д-р Петър Берон“- Варна ще се проведе състезанието „Математика за всеки“ за ученици от IV клас. При решение на родител за участие на детето му е необходимо да се подадат по електронна поща до директора на Основно училище „Свети свети Кирил и Методий“- Варна следните документи:

 

   Срок за подаване- 29.05.2020г., тъй като е необходимо технологично време за изготвяне на обобщени документи, които следва да се изпратят в училището домакин и РУО- Варна.

   На 26.06.2020г. на сайта на МГ “Д-р Петър Берон”- Варна ще бъдат оповестени работните места на учениците. 

     Пожелавам успех на всички деца, макар че приетите ще ни липсват!

 

Директор


 


Уважаеми учители и родители,

Препоръчвам да се запознаете от сайта на МОН с намеренията за завършване на учебната година, изразени днес (05.05.2020г) на брифинг от Министър Красимир Вълчев. Ще предоставям своевременно всички нормативни документи в тази връзка, които ще последват. В сайта на училището ще имате възможност да се запознавате и с организацията в нашето училище.

Препратка към сайта на МОН

Материал, който няма да бъде включван в изпитите през настоящата учебна година

Сияна Филипова- директор


 

Поздравление

        Днес е Цветница. Честит празник на всички прекрасни ученици, учители и родители, които имат имен ден! Бъдете здрави!

Училищно ръководство на ОУ,, Свети свети Кирил и Методий”

     


 Уважаеми учители, ученици и родители,

          Със своя заповед №РД09-746/08.04.2020г. Министърът на образованието и науката измени продължителността на пролетната ваканция и сега времетраенето ѝ е от 17 април до 20 април включително. Същевременно бяха дадени указания през четирите дни в периода 13 април – 16 април да се организират разнообразни дейности, предоставящи възможност за разтоварване на учениците, като в същото време се ангажира тяхното внимание.

          В нашето училище обучението в електронна среда започна успешно. В ход подобрихме организацията и постигнахме реални положителни разултати. Едновременно с това се натрупа умора у ученици, учители и родители.  Затова за четирите предпразнични дни създаваме нова организация и ще се стремим да спазваме следния график:

          9.00ч. – 9.20ч. – срещи с класните ръководители и занимания, насочени към патриотично, гражданско, здравно и екологично образование

           9.30ч. – 11.30ч. – дейности за обща подкрепа по учебни предмети в зависимост от потребностите на учениците

         11.40ч. – 12.10ч. – индивидуални консултации

         На 13 април директорът ще обяви конкурс, подготвен от психолозите на нашето училище и СОУПЧЕ „Ал.С.Пушкин”, в който могат да участват всички желаещи ученици от двете учебни заведения.

          Желая на всички здраве и пълноценна работа в електронна среда!

          Сияна Филипова – директор


 

 

Скъпа госпожо Филипова,

 

        Приемете нашите най-сърдечни благодарности за това, че ни подкрепяте в този труден за всички нас момент. Усещаме грижата и обичта Ви.

      Благодарим Ви, че ни помагате да се възвисим, че ни водите по пътя на доброто и градивното. Високо ценим всичко, което правите и за учениците, и за нас – учителите. Има защо да са високо вдигнати главите ни, защото освен директор, Вие сте учител на учителите и вдъхновяващ пример.

       Бъдете здрава, съхранете творческата енергия и себеотдаване, с които ръководите училището.

     

                                         От името на цялата педагогическа колегия


 

Благодарност

от учителите по математика в прогимназиален етап

Уважаема госпожо Филипова,

Не знаем дали има друг училищен директор, който само за два- три дни да сподели с учителите своята идея да се осигурят графични таблети и с активното съдействие на заместник-директора АСД да организира закупуване и доставка в домовете на учителите! Искрено се възхищаваме от неизтощимата енергия, която излъчвате и насочвате към нас дори от дистанция, както и от стремежа да обезпечите всички възможно условия за провеждане на качествен образователен процес в електронна среда. Вие знаете, но не е излишно да заявим колко високо Ви ценим и обичаме!

От името на учителите по математика: Юлиана Георгиева


 

 

Поздравление по повод седми април

 Честит професионален празник на училищните медицински специалисти, както и на работещите в системата на здравеопазването родители! Високо ценим хуманната мисия, на която сте посветили живота си. Бъдете здрави! Пазете нас, себе си и своите семейства!


От колектива на ОУ „Свети свети Кирил и Методий“- Варна


 

Поздравление

Днес (4 април) е професионалният  празник на психолозите в България.Честит празник и на училищните психолози Десислава Зарева и Лилия Черпанска!

Бъдете здрави и продължете успешно работата за подпомагане на учениците от нашето училище по време на дистанционното обучение.

Сияна Филипова- директор


 


СЪОБЩЕНИЕ

за родителите на учениците от VІІ клас

   Уважаеми госпожи и господа,
   Отнасям се с разбиране към вълненията, свързани с провеждането на Националното външно оценяване, което има съществено значение за прием на нашите седмокласници в желаните училища. Темата е сред основните приоритети в работата ми като училищен директор. Ние имаме обща амбициозна цел, която трябва да постигнем независимо от настоящата трудна ситуация в държавата.
   Вероятно сте запознати с изявлението на Министъра на образованието и науката господин Красимир Вълчев и разбирате, че дългосрочно и окончателно планиране за времето за провеждане на НВО е невъзможно да се извършва, но подготовката е важна и е в ход. Затова ще уведомявам всички родители и ученици чрез сайта на училището. Ще го правя своевременно съобразно указанията на РУО – Варна и МОН.
Днес чрез класните ръководители на шестте паралелки в VІІ клас направих съобщение за следното: освен изпитите по български език и литература и математика, които са задължителни, има и един по желание – чужд език (в нашия случай е английски език). Пояснявам, че за да имам актуална и точна информация, днес отправих въпрос към Началника на РУО – Варна, въпреки че зная отговора и той е: полагането на изпит по чужд език и резултатът от него нямат касателство към балообразуването в приемащите след VІІ клас училища.
    Уважаеми родители,
    Добре преценете следва ли децата да се явят на три изпита или усилията трябва да бъдат насочени към български език и литература и математика!
    Ако има желаещи за изпит по английски език, е необходимо родителите в срок до 10 април да подадат заявления по приложения по-долу образец чрез електронната поща на училището. Когато стане възможно, допълнително ще положат подписи под заявлението.
    Постарах се да се изразя ясно, но ако има въпроси, моля задавайте ги чрез класните ръководители или по училищната електронна поща. Ако имам информация, ще отговоря. Ако липсва такава, ще търся отговорите от РУО – Варна и МОН. Бъдете сигурни, че няма да неглижирам или забавям всичко по темата!
Заедно ще успеем! Трябва да сбъднем мечтите на децата!


С уважение към родителите,
с обич и грижа към седмокласниците!

Сияна Филипова – директор

Download (DOCX, 9KB)


 

Уважаеми колеги,

Това е обръщение на двамата председатели на работодателски организации в област Варна, единият от които е нашият директор. Благодарим, госпожo Филипова и господин Илиев!

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ И УЧИТЕЛИТЕ

ОТ ОБЛАСТ ВАРНА

Колко е лесно/трудно да бъдеш учител по време на карантина?

 Без класна стая, без зрителен контакт, без глас и без гласно изричане на думи.

Да бъдеш учител. Безгласно. От разстояние. Да бъдеш емпатичен – от дистанция: да излъчваш грижа и любов, без лицето ти да бъде видимо.

Да пуснеш училището в дома си. Да се лишиш от лично пространство. Да заличиш границите между времето за себе си и времето за учениците си. Твоето време да не бъде повече твое. И твоето място да бъде място за другите. Не, думата не е хаос. Друга е думата – отдаденост. Твърде дръзко ли ще бъде, ако го наречем саможертва?

Колко е лесно/трудно да бъдеш учител по време на карантина?

Да направиш възможно преобръщането на една система, да удържиш личната си слабост (да, не е срамно да си слаб; твърде човешко е, всъщност), да скриеш собствената си тревожност и обърканост и да направиш „от раз“ нещо, което никога досега не е било правено: без да си го учил, без да ти е било обяснено, без да си имал времето да го упражниш.

И е време: време на подменящия се ред; на пренарежданата конвенционална реалност; на изпитанието да бъдеш социален и лишен от традиционните механизми на свързаност в социалната общност едновременно. Колко е лесно/трудно да си учител по време на карантина – колко е лесно/трудно да си спасител на общости?

И е време на търсене на други думи, нови смисли и различни значения: усилие, дързост, себеотричане, хюбрис, новаторство, усърдие, лекота, тежест…

Колко е лесно/трудно да бъдеш учител по време на карантина?  

Да бъдеш:

Като разказвач на истории от роман на Бокачо.

Като рицар срещу вятърни мелници.

Като любов по време на холера.

Като обичане на инат.

Всъщност, във време като днешното учителите носят и друго име.

Наричат ги Будители.

 

Бъдете здрави и Благословени, скъпи колеги!

В това трудно време най-истинският начин да Ви подкрепим е словото на сърцето!


Скъпи ученици,

Приемете музикален поздрав от вашите учители по английски език  Мирослава Кирова, Диана Луканова, Ани Колева, Стоянка Костова и Антонина Иванова.   Линк към песента !Скъпи съученици,

Аз съм Боряна Николова и съм председател на Ученическия съвет в Основно училище „Свети свети Кирил и Методий“. Използвам възможността да се обърна към всички вас и да отправя своето послание. В това време на изпитания е важно да спазваме правилата, да учим уроците си, да следваме препоръките на учителите и родителите си.

Скъпа госпожо Директор,

Уважаеми учители, 

            Пиша тези редове с много любов, но и малко тъга. Само няколко дни минаха, откакто не сме заедно, откакто не се виждаме в класните стаи и не се смеем в коридорите на любимото ни училище. Въпреки дистанцията обаче, ние усещаме Вашата любов и топлина. Радваме се за грижите и създадените условия за обучение. Ние продължаваме да учим, не спираме да общуваме, защото всички сме заедно като един отбор и сме най-добрите, както винаги досега. Нищо не може да сломи духа ни, защото имаме Вас.

            Госпожо Филипова, нашите благодарности са най-вече към Вас, защото и в тези трудни за всички ни дни, Вие продължавате да ни водите, да ни вдъхвате вяра и сили, че всичко това ще отмине и животът ни ще продължи и ще бъде още по-хубав отпреди. Ние чувстваме Вашата обич и закрила. Винаги сме били първенци, но в тази трудна за всички ситуация, когато на изпитание е човешкият дух и издръжливост, ние, учениците от Основно училище „Свети свети Кирил и Методий“, по-силно обичаме Вас, учителите и съучениците си. Още по-сплотени ще преодолеем всичко, защото нашето днес определя общото утре.

        Основно училище „Свети свети Кирил и Методий“ ще пребъде!

                                                

           С уважение:

                       Председател на УС – Боряна Николова -6г

                        Заместник – председатели –  Доротея Сергеева – 6а

                                                                                    Моника Димова – 6б

                                                                                     Дария Ганчева – 6в


 

     Благодаря от името на всички на ръководството на Ученическия съвет за чудесното послание!

     Скъпи ученици от варненското ОУ “Свети свети Кирил и Методий”,  с още по- голяма сила усещам и искам да дам израз на чувствата си към всички вас. Много ви обичам !!!

Сияна Филипова- директор


 

Заповед№ РД-01-154/26.03.2020 г. на МЗ за удължаване срока на противоепидемичните мерки до 12.04.2020 г., включително

Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

ОБРЪЩЕНИЕ

      Скъпи ученици,

      Ние, вашите училищни психолози, всеки ден получаваме информация от учителите за участието ви в дистанционното обучение. Радваме се, че се отнасяте отговорно към учебния процес и осъзнавате значението му за вашето личностно развитие. Времето у дома не е ваканция и това се разбира от всички. Усвоявайте знания и активно изявявайте своя потенциал по всички учебни предмети. Имате отговорност към себе си, родителите и училището да завършим успешно учебната година.

      Разбира се, най-важната ни задача е да запазим своето здраве. Затова съветът ни е стриктно да изпълнявате указанията на своите родители и всеки да осъзнае, че неприятните ограничения са за негово добро.

      Образователният процес е важна част от ежедневието ви. В оставащото време не допускайте скука! Предлагаме да бъдете по-активни в домакинството, като съгласувате вида дейност с родителите. Вие сте интелигентни и талантливи деца, с интереси и изяви в различни области. Интернет и телевизия не са единствените възможности за информация и развлечение. Има толкова интересни книги! Занимавайте се с изкуство! В уюта на вашия дом рисувайте, слушайте музика, танцувайте! Спортни дейности? Да, стига да изберете подходящия вид спорт. Организирайте популярни или измислени от вас колективни игри и включвайте всички желаещи от семейството да се забавлявате заедно! Не се лишавайте от общуване със съученици, приятели и близки, направете това задължително от дистанция – по телефон или интернет. Споделяйте своите мисли, чувства, преживявания и чуйте обичани от вас хора! Бъдете оптимисти и предайте на другите своята вяра в доброто, ако почувствате, че вашите събеседници имат потребност от това. Силните хора не се оплакват, а помагат на по-слабите и са пример със своето поведение и взаимоотношения.

      Не се съмняваме, че ще намерите и други интересни и полезни дейности. Предлагаме още една, като обявяваме конкурс за лично творчество (рисунки, приказки, разкази, есета, стихотворения) на тема “Аз вярвам”. Желаещите да участват следва да предоставят в срок от две седмици творбите си на класните ръководители. Журито е в състав: Соня Иванова – главен учител, Снежина Русева – учител по изобразително изкуство, Надя Асенова – учител по български език и литература.

Обръщението изготвиха с много обич към всички ученици:

Десислава Зарева

Лилия Черпанска


 

Честита пролет на всички ученици от училищното ръководство и учителите!


 

Психологична подкрепа за училищната общност във Варна чрез телефонна и онлайн  линия

Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности” открива телефонна линия за психологична подкрепа на деца/ученици, родители и педагогически специалисти.
Екип на общинския център за психологична подкрепа ще поема обажданията и ще предоставя  емоционална подкрепа, пространство за споделяне на емоции и преживявания, и кризисна интервенция за училищната общност във Варна.
Линията за връзка с подкрепящите специалисти е възможност за преодоляване на емоционалните последици от стреса в условията на принудителна социална дистанция, предизвикана от здравната обстановка в страната.
Всеки работен ден родители, деца и педагози могат да разговарят с психолозите за човешките предизвикателства, пред които са изправени при спазване на принципите за доброволност и дискретност.


График и контакти:

Телефонни консултации
Цвета Стоянова – детски психолог, кариерен консултант
·         всеки работен ден от 13ч. – 15ч.; 0882 567 038

Онлайн консултации /електронна поща:
Боряна Чалъкова –  клиничен психолог, психотерапевт
·         всеки работен ден от 10ч. –  12ч.;

e-mail: together.withb@gmail.com ;   0887 498 047

Марина Габровска – психотерапевт, медиатор
·         всеки понеделник и четвъртък от 9 .00 – 13.00ч.
e-mail: together.withm@gmail.com ; 0885 911 728

Националната телефонна линия за деца 116 111/денонощна
 

ГРАФИК

за провеждане на дейности в електронна среда

 

Начален етап (1,2,3 и 4 клас)

Прогимназиален етап (5,6 и 7 клас)

1 час 09:00- 09:20ч.

1 час 09:00- 09:30ч.

2 час 09:30- 09:50ч.

2 час 09:40- 10:10ч.

3 час 10:00- 10:20ч.

3 час 10:20- 10:50ч.

4 час 10:30- 10:50ч.

4 час 11:00- 11:30ч.

5 час 11:00- 11:20ч.

5 час 11:40- 12:10ч.

6 час 11:30- 11:50ч.

6 час 12:20 – 12:50ч.

ЦОУД

7 час 13:00- 13:30ч.

 

    Съгласувано с класните ръководители училищните психолози осъществяват възпитателни дейности, индивидуални и групови консултации в подходящо избрани времеви периоди.

 

    Забележка: При наличие на обективни причини, посочени от ученици и родители, графикът може да бъде променен в интерес на образователния процес след уведомяване на училищното ръководство.

 

   Скъпи ученици,

   Учебните занятия не се прекратяват, а продължават по друг, дистанционен начин. Класните ръководители вече са ви информирали как ще протичат занятията. Изпълнявайте указанията на учителите и участвайте активно в образователния процес. В сайта на училището има раздел “Електронно четими учебници” с препращане към сайта на Министерство на образованието и науката. Ползвайте ги!

   Очаквам от вас  да спазвате съветите на родителите  относно противоепидемиологичните мерки. Вие сте нашето най-голямо богатство, затова бъдете здрави!!!

С много обич към вас: Сияна Филипова- директор

 

     Уважаеми учители от варненското ОУ „Свети свети Кирил и Методий“,

     Благодаря за перфектната организация, екипната и личната професионална отговорност, които проявявате през предназначените за почивка дни!

     Ще се справим!

     Моля уведомявайте мен и заместник-директорите за всеки интересуващ ви въпрос на известните ви телефонни номера.

     Не пропускайте в ежедневните си отчети да ме информирате колко ученици сте обхванали в дистанционното обучение.

Сияна Филипова

Директор

 

      Уважаеми родители,

      Съгласно заповед на Министъра на здравеопазването се прекратяват учебните занятия от 16.03.2020г. (понеделник) до 29.03.2020г. Възложих на класните ръководители в съответствие с указанията на МОН и РУО-Варна да организират комуникация с учениците по електронен път, за което разчитам да окажете съдействие. Моля да извините евентуални грешки от наша страна, защото наистина е трудно да се подготвим спешно за подобен начин на общуване в интерес на учебния процес.

     Желая на всички семейства здраве!

 Сияна Филипова

 Директор

Download (PDF, 2.54MB)

 

 

     ОБРЪЩЕНИЕ НА НАЧАЛНИКА НА РУО- ВАРНА

Регионално управление на образованието в град Варна уведомява, че във връзка с обявеното извънредно положение в Република България със заповед на министъра на здравеопазването № РД 01-124/13.03.2020 година, свързано с разпространението на COVID-19 в световен мащаб, от 16.03.2020 година във всички образователни институции в област Варна учебните занятия се прекратяват.
От понеделник във всички училища започват занятия в електронна среда.
Уважаеми ученици,
Времето, извън класните стаи не трябва да снижава образователната Ви активност и мотивираност. Наложително е да продължите да работите от вкъщи, по инструкции и задачи на учителите си, да продължавате да създавате нови умения и да развивате знанието си, активно да участвате в образованието си – за овладяване на учебното съдържание, което Вашите учители ще Ви подават по електронен път. Поддържайте активността си, като се упражнявате върху вече преподадените уроци. Търсете нови източници на информация и я вграждайте в собствената си компетентност, под ръководството на учителите си.
Ограничете максимално достъпа си до обществени места. Избягвайте физически контакт с други хора. Използвайте активно средствата за лична защита и хигиена, осигурени от Вашите семейства.
Бъдете дисциплинирани и отговорни! Към себе си, близките си и към обществото!
Уважаеми родители,
Като отговорни граждани следете здравословното състояние на своите деца. Осигурете им лични предпазни средства. При най-малко съмнение за влошаване на здравето им, незабавно потърсете медицинска помощ. Подкрепяйте и мотивирайте децата си да се запознават редовно с учебните материали, предоставени им по различни канали от техните учители. Бъдете партньори на учителите! Работете екипно в името на израстването на децата си – физическо, личностно, гражданско.
Уважаеми директори и педагогически специалисти,
Призоваваме Ви да въведем иновациите си в действие; да използваме създалата се сложна ситуация, като приложим педагогическите си знания и умения и приведем работата си към дигиталното общуване с учениците и не допуснем пропуски в подготовката им и снижаване на образователни резултати; да направим голяма крачка към образование в дигитална среда:
●да използвате технологичните възможности за обмяна на образователни ресурси с учениците и непрекъснат контакт с родителите;
● да насърчавате родителите да мотивират и контролират децата си;
● да консултирате и отговаряте на въпроси от учебния материал, които затрудняват учениците;
● да осигурите здравословни и безопасни условия за работа и обучение в повереното Ви училище.
●да проявим обществена отговорност, солидарност и взаимопомощ – работете в електронните платформи, споделяйте електронни ресурси, проявете креативност при организирането на електронно обучение, свързвайте се помежду си, оказвайте си взаимопомощ. Надяваме се с отговорност и общи усилия да преодолеем този труден период.
Бъдете здрави и силни!