Прием в I клас

За учебната 2018/2019г. са сформирани четири паралелки