Прием в I клас

СЪОБЩЕНИЕ

         С решение на Педагогическия съвет и съгласувано с Обществения съвет към Основно училище „Свети свети Кирил и Методий“ гр. Варна е утвърден училищен план-прием за I клас за учебната 2018/2019 година. Предвидено е да се приемат 96 ученици, разпределени в 4 паралелки. Освен полудневна се осигурява и целодневна организация на учебния ден, след като родителите получат от директора необходима информация на първата родителска среща и на база подадени след това писмени заявления от желаещите.

            Приемът ще се реализира в съответствие със Система от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна, разработена от Община Варна и приета от Общински съвет, определени район и график на дейностите. Допълнителна информация може да се получи тук.

                                              Директор