Прием в първи класНА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

 


СЪОБЩЕНИЕ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА УЧИЛИЩЕТО

 

          Тъй като на 15.06.2020г. (понеделник) се провежда Национално външно оценяване на учениците от VІІ клас, записването на класираните деца за прием в І клас ще се извършва само във времето от 15.30ч. до 17.30ч.  

          В останалите дни 12.06.2020г.(петък) и 16.06.2020г.(вторник) записването ще се извършва от 9.00ч. до 17.00ч.

          Училищната комисия по приема ще работи във фоайето на партерния етаж при спазване на спазване на противоепидемични мерки.

          Родителите, които ще записват децата си, е необходимо да спазват физическа дистанция и да бъдат с маски.

 


УЧИЛИЩЕН ПЛАН- ПРИЕМ ЗА ПЪРВИ КЛАС

Учебна година: 2020/2021

Форма на обучение: дневна

Организация на учебния ден: полудневна/ целодневна

Брой паралелки- 5

Брой места- 110

Клас/паралелка

Брой ученици в паралелка

Форма на обучение

I а

22

дневна

I б

22

дневна

I в

22

дневна

I г

22

дневна

I д

22

дневна

Брой групи ЦОУД- 4

Брой места- 100

Групи ЦОУД

Брой ученици в група

ЦОУД I а

25

ЦОУД I б

25

ЦОУД I в

25

ЦОУД I г

25

Уважаеми родители,

Електронната система на Община Варна за прием в първи клас за учебната 2020/2021 година ще бъде отворена за регистрации на заявления на 02 юни 2020 г. Повече информация може да намерите на електронен адрес:

https://school.is-vn.bg/