Прием в първи клас

https://school.is-vn.bg/


zapoved_plan_priem_2021-2022_site


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Приемът на деца в първи клас е централизиран и се извършва съгласно Система от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна.

Електронният прием за учебната 2021/2022 година ще стартира на 01.06.2021 година и ще протече по утвърден „График на дейностите“.

Райони на училищата на територията на Община Варна

Често задавани въпроси