Подписване на КТД

Директорът на училището,който е и председател на сдружението на директорите,участва в сключването на Общински КТД.