Отчет на училището

Отчет за касово изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2018г.