Открити уроци

 ОТКРИТ УРОК НА ТЕМА:“ГЕОГРАФСКИЯТ ФАКТОР В ИСТОРИЯТА.НАЙ-ДРЕВНИТЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ“

Гостуват старши експерт от РУО и учители по история и география от град Варна.


23.11.2016г. – Открит урок по математика в 1 г клас с класен ръководител Бонка Банкова. Гостуват директорът Янка Иванова и учители от Детска градина “ Слънчева дъга“ по съвместната програма „Приемственост между детска градина и училище“