Награди на педагози

На 23 май 2017г. колективът на училището получи от Кмета на Общината и Председателя на Общинския съвет награда „Варна“ за високи постижения в сферата на средното образование.