Награди

 

На 23 май 2017г. колективът на училището получи от Кмета на Общината и Председателя на Общинския съвет награда „Варна“ за високи постижения в сферата на средното образование.

 

 


 

С почетно отличие на Министерството на образованието и науката „Неофит Рилски“ е награден зам.-директорът по учебна дейност г-жа Лидия Рачева.