Награди

На 23 май 2017г. колективът на училището получи от Кмета на Общината и Председателя на Общинския съвет награда „Варна“ за високи постижения в сферата на средното образоване.

С почетно отличие на Министерството на образованието и науката „Неофит Рилски“ е награден зам.-директорът по учебна дейност г-жа Лидия Рачева.

 


В навечерието на Деня на народните будители учителката по български език и литература Дора Солакова получи награда от Общински съвет – Варна и Община Варна за успешен старт в кариерата.


След награждаването- Дора Солакова,директорът на учебното заведение Сияна Филипова и директорът на дирекция „Образование и младежки дейности“ в Община Варна Лилия Христова- и трите възпитанички на ОУ“Св.св.Кирил и Методий“ – Варна


Общинско отличие „Млад учител с успешен старт в кариерата“ за Йонко Пенев-учител по физическо възпитание и спорт