Междуучилищни изяви

Директорите на ОУ”Свети свети Кирил и Методий” и СУЕО”А.С.Пушкин” съвместно с учители по български език и литература подготвят междуучилищна изява, свързана с езиковата култура.

На 25.04.2017г. иновативната междуучилищна дейност се проведе на територията на Руското училище.Нашите ученици показаха перфектно усвоени знания и умения в областта на писмената реч.