Междуучилищни изяви

 

На 25.04.2017г. иновативната междуучилищна дейност се проведе на територията на Руското училище.Нашите ученици показаха перфектно усвоени знания и умения в областта на писмената реч.