Комисия по етика

Председател: Диана Луканова

Членове: Соня Иванова, Палвира Манолова