Изложби

Съвместна изложба на талантливите художнички Ивета,Виктория и Мира от VIд клас.