Изложби

Традиционна изложба от кукерски маски, изготвени от петокласници в учебните часове по изобразително изкуство.