Прием след седми клас

Уважаеми ученици и родители,

Имате възможност да получите необходимата информация относно предстоящите изпити на сайтовете на РУО- Варна и МОН.