Прием след седми клас

Scan-1-8kl.


Уважаеми ученици и родители,

Във връзка с провеждане на НВО – 7 клас и прием в други училища, предоставяме на вашето внимание 

презентация от Център за кариерно ориентиране – Варна на тема “НВО и приемане на ученици в държавни и общински училища”.

На сайта на Центъра : https://cko-varna.bg/ може да намерите линк към “Виртуална панорама на професиите и профилите в средното образование”.

 

NVO_prezentatsiya_7klas-2021


Заповед № РД09-2121/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2020/2021 и на графици на дейности

НАРЕДБА № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

НАРЕДБА № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Модел на НВО по български език и литература в VII клас за учебната 2020-2021 година

Модел на НВО по математика в VII клас за учебната 2020-2021 година

Модел на НВО по чужд език в VII клас за учебната 2020-2021 година

Изпитни материали за кандидатстване след VII клас

Всички модели на НВО са публикувани на 27.08.2020 г. в страницата на МОН,  където можете да намерите пълна информация.

 

Заявление-чужд-език

За полагане на изпит по български език и литература и по математика не се подава заявление!