Прием след седми клас

Уважаеми ученици и родители,

Имате възможност да получите необходимата информация относно предстоящите изпити на сайтовете на РУО- Варна и МОН.

Препоръчвам системно да  проверявате, тъй като се очакват още документи във връзка с приема в VIII клас.

Напомням, че родителската среща е на 23.04.2018г. от 17.30ч. в класни стаи на първия етаж. Поканила съм председателя на областната комисия госпожа Йорданка Христова, за да ви осигуря изчерпателна и компетентно представена информация.

Директор