Прием след седми клас

Уважаеми ученици и родители,

Имате възможност да получите необходимата информация относно предстоящите изпити на сайтовете на РУО- Варна и МОН.

Препоръчвам системно да  проверявате, тъй като се очакват още документи във връзка с приема в VIII клас.

Директор

СЪОБЩЕНИЕ

     Заявления за участие в приема и класирането за учебната 2018/2019 г. могат да се подават на сайтовете: priem.mon.bg и 7klas.mon.bg

Зам.-директор УД