Есенен спортен празник

Откриване на есенен спортен празник с участието на

родители-инструктори по танци