Галерия

Колективът от учители и служители пред сградата на първото българско училище,чийто наследник е ОУ,,Свети свети Кирил и Методий” ( 01.09.2017г.)