Връзка с родителите за учебен процес в електронна среда

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ,
Оценявайки високо Вашата работа по време на обявеното извънредно положение, свързано с разпространението на COVID-19, родителите на децата от 5-ти В клас, изразяваме своята благодарност и искрена признателност на педагогическия колектив на ОУ „Св.св.Кирил и Методий”. Нашите деца с удоволствие посещаваха учебните занятия, където цари атмосфера на доброжелателност, любов и грижа. Педагозите, работейки с професионализъм, всеотдайност и творческо вдъхновение възпитаваха у нашите деца култура на поведението. Вие непрекъснато усъвършенствате своите методи на обучение и програмите за преподаване, за да отговорите на високите изисквания на нашето динамично време.
Вие проявявате съобразителност и разбиране в тези трудни за всички ни дни и продължавате да възпитавате личности, които са бъдещето на нашия град и Родина, и най-голямата награда за всички е любовта на децата, слънчевите им усмивки, и благодарността на техните родители.
Продължавайте все така мъдро и с вяра, и постоянство да чертаете житейския път на своите възпитаници. Нека доброто начинание да пребъде във времето! Благодарим Ви много за търпението, доброжелателността, професионализма и разбирането.
Приемете най-топлите ни пожелания за здраве и лично щастие, за професионални успехи и удовлетворение!
Пожелаваме Ви все така с нестихващ ентусиазъм да работите за децата – бъдещето на България!
13.04.2020 г
гр.Варна


 

ДО

ДИРЕКТОРА НА

ОУ“ Свети Свети Кирил и Методий“

гр. Варна

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМО УЧИЛИЩНО РЪКОВОДСТВО,

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ,

От името на Училищното настоятелство на ОУ“ Свети Свети Кирил и Методий“-Варна, в качеството ми на негов Председател и като родител, искаме да ви Благодарим за огромното старание и усилия, които полагате в ситуацията на извънредно положение в страната. Тези ваши усилия правят възможно децата ни да продължат своето обучение от дома и да не спират своето развитие дори в този кризисен период за всички.

Ние разбираме, че за да постигнете това е нужна отдаденост, вътрешна мотивация, любов към децата и смелост да приемете нови предизвикателства.

Всичко това трябва да се случи в извънредни обстоятелства, при риск за вашето здраве и това на семействата ви.

БЛАГОДАРИМ ВИ сърдечно за тази жертвоготовност и отстояване на позицията и доброто име на нашето училище и за отличната организация от страна на г-жа Филипова и целият сплотен учителски колектив.

Поздравяваме ви с постигнатите успехи и иновации в обучението на децата ни и искрено ви подкрепяме..

Желаем ви предимно здраве, творчески усилия и все същия силен дух, с който водите нашите деца по пътя на познанието.

С ОГРОМНО УВАЖЕНИЕ И РЕСПЕКТ КЪМ ВСИЧКИ ВАС:

                           Ивайло Нелковски – Председател на настоятелствотоУважаема госпожо Директор,

Уважаеми учители, 

Скъпи ученици,

Свидетели сме на изключителни моменти, в които цялата нация е подложена на изпитание в създадената в страната епидемиологичната обстановка! Преодоляването на възникналите затруднения и нарушаването на  ежедневния ни ритъм и занимания, е възможно с общи усилия, полагайки необходимото за съхранение на нацията и с поглед към бъдещето.

Общественият съвет към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” изразява благодарност към всички учители и ръководството на училището за положените усилия за организиране на непрекъснат учебен процес, за загрижеността към нашите деца и любовта с която ги дарявате. Същевременно, искаме да насърчим и поощрим всички ученици, да продължават със същия ентусиазъм при усвояването на учебния материал и да ви пожелаем успех в учението.

Българският народ винаги е слагал на челно място полагането на грижи за своето духовно израстване и образоване на поколенията. Предците ни са строили училища и църкви, като по този начин грижейки се за духовното извисяване и просвещение, постигат единство на народа, прослава на държавата и свобода на духа.

Грижата за утрешния ден е в ръцете на всички нас – учители, родители и ученици, за което следва всички ние да полагаме необходимите усилия, така щото децата ни да израснат с добро възпитание, образовани и с бодър дух. Заедно и сплотени може да преодолеем трудностите, опазвайки своето здраве и продължавайки напред!

С уважение,

Светослав Стаменов

Председател

Миглена Станева-Тодорова

Заместник председател

Членове

Десислава Атанасова

Людмила Колева

Николай Кулев

Николай Пашов

Радослава Колева


 

ОБРЪЩЕНИЕ
от директора на ОУ „Свети свети Кирил и Методий” гр. Варна

   Уважаеми родители,

   Време е да изразя своята признателност за активното съучастие в образователния процес, провеждан в условията на наложена, но необходима за опазването на живота и здравето ни дистанция.   Приемете моята искрена благодарност за разбирането, съпричастността и отзивчивостта, които ежедневно проявявате към учителите. Признавам, че познавайки добре родителската общност в нашето училище, не бях изненадана. Нова е само констатацията ми, че във време на неочаквани и непознати изпитания, сме още по- сплотени. Знаем, че пропуските в знанията на учениците ще бъдат преодоляни, когато опасността отмине. Сега полагаме усилия да завършим успешно учебната година. Заедно ще успеем!
   Признавам, че двудневният срок за въвеждане на обучение в електронна среда подложи на безпрецедентно изпитание професионалните ни знания и умения. Затова приемете извиненията ми за нашите грешки и пропуски, но ние не сме компютърни специалисти. Продължаваме да се учим в движение, ръководени от амбициозната цел: качествен учебен процес,  висока образователна резултатност,  възходящо личностно развитие на учениците. От съществено значение е и това, че не само съхраняваме, но и развиваме триединството учители – ученици – родители.
   За мен е чест да съм директор на варненското ОУ „Свети свети Кирил и Методий” и огромно предизвикателство вече трета седмица да ръководя успешна училищна политика от своя дом.
   Уважаеми родители, бъдете здрави и пазете своите семейства, близки и приятели! И моля, предайте на учениците, че техният училищен директор много ги обича!


Сияна Филипова 


До Директора

на ОУ“ Свети свети Кирил и Методий“ – гр. Варна

 

Благодарствено писмо

 

Уважаема госпожо Директор,

Уважаемо училищно ръководство,

Уважаеми учители,

 

Ние, които пишем тези редове, сме родители на ученици от 7Б клас и желаем да изразим огромното си уважение и искрената си благодарност към всички учители, които така самоотвержено и изключително експедитивно организираха качествена дистанционна учебна среда, чрез която децата ни продължават своето ценно основно образование.

Вие, госпожо Директор, водите този качествен образователен процес с увереността и професионализма, с които ние сме свикнали да Ви отъждествяваме.

Това ни вдъхва спокойствие и вяра, че независимо от трудностите, които Вие, ръководството и учителския колектив на ОУ“Свети свети Кирил и Методии“ изпитвате, учебния процес ще бъде завършен с високи образователни резултати.

Нашите деца са спокойни, затвърждават и усвояват знания и умения по всички учебни предмети.

Желаем Ви здраве, сили и енергия, за да продължавате благородното си просветителско дело!

 

                                                     С уважение и благодарност:

                                                                       Дарина и Георги Атанасови,

                                                                            Боряна Стоянова,

                                                                           Биляна Димитрова,

                                                                          Маргарита Василева,

                                                            Родители на ученици от 7б клас


 

 

Благодарствено писмо

 

Уважаема Госпожо Филипова,

     Искаме чрез Вас да изкажем благодарността си към госпожа Катя Табакова, класен ръководител на дъщеря ни Тина Николаева Стойчева, както и към ръковството на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, за създадената организация при провеждането на онлайн обучение на децата.

Госпожо Табакова,

                  Приемете най-искрените ни благодарности за отдадеността и усилията, които полагате, обучавайки се дистанционно, дъщеря ни да продължава да чувства вниманието, загрижеността и любовта, която винаги до сега сте давали на своите ученици.

     Благодарим Ви, че отделяте много време да направите виртуалното обучение интригуващо и нитересно, така че детето ни да не изгуби интерес и желание да учи и да се развива. Вие успявате да  вдъхновите дъщеря ни и да поддържате буден интереса и желанието й към ученето.

     Благодарим Ви, за труда, вниманието, любовта и загрижеността за успехите на своите ученици. Знаем, че да си учител не е просто професия, да си учител, това е призвание. Ставайки свидетели на това, което Вие, Госпожо Табакова, дарявате на нашето дете при тези трудни за всички условия, ние Ви благодарим за професионализма, човечността, вниманието, загрижеността, подкрепата и любовта към нашето дете!

      Благодарим Ви от сърце и знаем, че нашата признателност е несравнима с искреното доверие и чистата благодарност и любов на нашето дете и на всички Ваши ученици!

От Руслана Тонева Стойчева и Николай Димитров Стойчев,

родители на Тина Николаева Стойчева от ІI-б клас


 Здравейте, обучението в създалата се ситуация се осъществява успешно. Не мисля, че има изоставане в изучаването на материала. Учителите, особено класния ръководител г-жа Аламурова, са изключително търпеливи и правят всичко необходимо, за да подпомогнат учебния процес. 

Виолина Стефанова, 

родител на ученик от 6д клас


Здравейте г-жo Филипова,

Искам да изкажа, огромното си възхищение от г-жа Аламурова -класен ръководител на 4 д клас.

Въпреки обстоятелствата г-жа Аламурова, успява да предаде нужния материал, да провери и отговори на всяко едно

домашно и да даде нужните указания и препоръки. Благодарна съм и за търпението и всеотдайността с която обучава децата ни.

Теодора Иванова


Здравейте,

Като родител на ученици от 5г и 7а клас, бих искала да изразя възхщението си от  професионализма и гъвкавостта на учителите за справяне с настоящата ситуация. Поради създалите се условия, следя отблизо учебния процес и наблюдавам бързо справяне с необичайността му и нормализиране, както и  мобилизация у децата. Вярвам, че ще се справим заедно.

С уважение

Дора Кирчева


Уважаема госпожо Директор,

В тези трудни за всички ни дни госпожа Аламурова,успя да мотивира и организира децата о IV д клас да не прекратяват учебните си занятия.

С много търпение и професионализъм организира комуникацията с учениците по електронен път.

Благодаря ѝ  за вложеното старание и отзивчивост!

Благодаря и на екипа на ОУ “Св.Св. Кирил и Методий”!

Бъдете здрави!

Нели Николова – родител на Катерина Михалева IV д клас


Здравейте, г-жо Филипова.

С настоящото в качеството ми на родител на две деца в ОУ “Св. Кирил и Методий”- Варна, Александра 7-ми клас и Рая 4-ти клас, изразявам благодарността си и удовлетвореността си, за навремените действия на училищния състав по въвеждане на електронно, онлайн обучение. Благодарности на всички, които полагат, зная огромни усилия (в и извън работно време), за да стане това възможно. 

Работата и първоначално, чрез общо познати и широко достъпни платформи беше и е много добре организирана от класните ръководители (специални благодарности за г-жа Рада Митева и г-жа Ивелина Кьосева), а и тази в системата въведена вече при седмокласниците – teams, е изключително добра и съвсем отговаряща на времето, в което живеем.

В тези трудни моменти за всички, усилията Ви, вашите и на педагогическия състав дават реални и качествени резултати. Благодаря най-искрено за което!!!

Позволявам си да направя една препоръка, която би довела до олекотяване на процесите по електронно обучение, както за учителите така и за учениците, а именно: в системата teams да се прилага по-точно учебното разписание и от двете страни (старт, финал и продължителност на часовете). Така учителите ще имат повече време за работа и подготовка за следващи дни и уроци, а учениците ще успяват по- концентрирано да се готвят за следващи дни. Вие най-добре знаете, че редът носи само ползи.

В качеството си на родител изразявам готовността си да помагам и подкрепям с всякакви средства училището и училищния състав.

Благодаря!!!

С уважение:  Димитър Вачков


Дъщеря ми Радина Станимирова  Станкова е ученичка в четвърти Г клас .Нейният класен ръководител е госпожа Ликова .Искам да изкажа безкрайната си благодарност към начина на преподаване и отношението към децата.Съвременните методи за комуникация не са и чужди . Лично аз съм впечатлена от организацията и начина по който се провеждат часовете .За мен е изключително полезно и интересно да присъствам на тях. Поздравявам  госпожа Ликова ползотворните часове.


Благодарствено Писмо

от Даниела Петрова Иванова

родител  на Преслав Станиславов Георгиев 4 А клас

Бих искала да изразя благодарност към Вас, госпожо Нанчева, за грижите които полагате към Вашите ученици, и  към моето дете. 

Дори и в извънредно положение успявате да намерите подход и внимание към всеки един от тях. 

Всеки ден влизате в домовете ни с усмивка и знание. 

Сигурни сме, че умората Ви е голяма, а сърцето Ви огромно. 

Вие сте изключителен педагог и човек!

Благодарим Ви, г-жо Нанчева!

 

Желаем Ви здраве!


Уважаема Госпожо Директор,

Бих искала да изкажа благодарност на Вас, училищното ръководство и в частност на г-жа Галина Тонева, г-жа Марияна Панайотова, г-н Младен Петков и на Г-жа Тонева от занималнята на 1 клас за високия професионализъм. Благодаря Ви ,че в това трудно извънредно положение двете ми деца : Невена Артюнова от 3 г клас и Мирела Артюнова от 1 г клас , имат възможност да усвояват нови знания и да затвърждават наученото. Всички учители  включително и цялото ръководство много се стараят ,за да могат нашите деца да наваксат с уроците .

Благодаря Ви !

С уважение:

Кристина Артюнова


Здравейте,

 Пиша ви от името на родителите на 7 „г“ клас в ОУ „Свети свети Кирил и Методий“, за да изкажа благодарността ни за отдадеността и старанието, което полагат учителите в дистанционното обучението, за да напредват нашите деца с училищния материал. 

Благодарим за качествата, усилията и активността, които проявявате ежедневно и без които не може да се случи процесът на учене в тази трудна и непривична ситуация. Оценяваме, че нито вие, нито децата са подготвени за такъв процес и въпреки това се справяте професионално.

Надяваме се скоро да се върнем към обичайното си ежедневие и децата да успеят да наваксат изпуснатия материал, за да имат самочувствие и увереност, когато се явят на матурите в края на учебната година.

Бъдете здрави и още веднъж благодарим!


   Уважаема госпожо Директор,
 
     Изминаха две седмици от началото на дистанционното обучение, които не бяха лесни нито за учителите, нито за учениците, а също така и за нас като родители. В началото се притеснявахме, че децата няма да се справят с това предизвикателство. Но сега още повече оценяваме невероятната работа и високия професионализъм, с който госпожа Галина Тонева успя да ангажира вниманието, да постигне висока концентрация и дисциплина в часовете.
     Затова чрез Вас искаме да изразим огромната си благодарност към нашата класна – госпожа Галина Тонева, като и кажем, че ценим нейната всеотдайност и обич към децата ни.
     „Госпожо Тонева, Вие сте вдъхновение за нашите деца!“


     С Огромно Уважение:

Красимира и Тони Панайотови – родители
 на Йоана Панайотова – III г клас


Уважаема Госпожо Директор, 

Искам да изразя благодарността си за това, което получават моите деца като знание и разбиране в тези така трудни за всички ни дни! Като родител на две деца, ученици в повереното Ви училище, отговорно заставам зад думите си. Особено съм впечатлена от начина, по който протича обучението в класа на малката ми дъщеря – III в клас с класен ръководител Гергана Матеева. Моето дете, а предполагам и останалите ученици от класа, всеки ден с нетърпение очаква новите занимания. Електронните ресурси веднага са изгледани и задачите към тях са изпълнени, тестовете са решени. Прави ми впечатление, че освен по основните предмети, г-жа Матеева успява да предостави на учениците интересни и забавни материали и по техническите дисциплини. 

Като родител и колега имам ясна представа колко и какви усилия са нужни за баланс между учебния план, наваксването на материал, интереса на децата и не на последно място – да няма недоволни родители. За голямо мое съжаление част от българските родители са абдикирали и мислят, че училището и в частност учителят е длъжен да заеме тяхното място. Сега, в тези трудни дни е времето, в което да стане ясно видят наистина какво наистина получават нашите деца – знания, умения, разбиране, обич, отношение.

Благодаря Ви за отделеното време и внимание! Благодаря и на госпожа Матеева за цялата любов и всеотдайност, която влага в работата си с децата ни! Мисля, че българският учител трябва достойно да приема уважението и благодарността за работата си!

Желая здраве и спорна работа!

С уважение: Даниела Лечева – Кунгалова


Уважаеми преподаватели на ОУ Кирил и Методий -гр.Варна

От името на Стефан Петров Генов 2В клас ;

От наше име – неговите родители Доротея и Петър Генови

Приемете нашата искрена благодарност за всеотдайните грижи които полагате за обучението на децата дори и в този труден за всички нас момент.

Бъдете винаги живи здрави и все така отдадени на благородното си призвание.

И нека Бог ви закриля .

     с уважение сем.Петър Доротея

                                    Стефан и Иван Генови


Г-жо Паскалева,

Аз и моят съпруг, родители на един първокласник, искаме да изразим сърдечната си благодарност за професионализма и грижата, които проявявате в тези напрегнати времена! Да знаем, че в лицето Ви имаме така необходимата ни стабилна опора, е безценно. Вярваме, че само с учители като вас – истински будители – нашите деца ще минат през извънредното положение с минимални сътресения и запазили обичта и любопитството си за знания. Бъдете здрава и продължавайте да сте лъч за нас и децата ни в настоящия мъглив и труден период!

Елица Денева


Уважаема госпожо Божкова ,             

През изминалите дни на изолация в нашето семейство оценихме още повече Вашата загриженост,не само за образованието,но и за здравето и спокойствието на дъщеря ни.Безспорно изборът на Вайбър за дистанционно обучение улесни комуникацията както с децата от класа,така и с родителите.                             

Изказвам своята благодарност и пожелавам

здраве на целия екип на ОУ “Св.св.Кирил и Методий “.                               

Яна Битлиева 


Здравейте госпожо Божкова,

пиша Ви това писмо, за да изразя своята благодарност, а вярвам, че и тази на всички родители. Възхищавам се на организираността и прямотата с която работите. Много се радвам, че Кристиян е Ваш ученик. Толкова добре организиран работен процес, който смятам до голяма степен замества конвенционалния училищен процес. В такава ситуация на извънредно положение, в която не е поставян нито един учител и ученик, вие съумявате чрез Viber приложението, което е безплатно и достъпно за всяко едно електронно устройство от мобилен телефон през таблет до компютър да набавите и представите необходимите учебни материали. Обратната връзка също е голямо предимство. Възможността след всяко едно направено упражнение ученикът да ви го изпрати и вие да дадете своите наставления, препоръки и корекции ако е необходимо.  Първоначално със снимките на уроците, които изпращахте и сега с новите аудио записи. Много прагматична и иновативна идея. С тези аудио записи се създава чувство на индивидуално преподаване към всеки един ученик, което кара децата да бъдат по-отговорни, прилежни и изпълнителни. Работният процес чрез viber предоставя възможността и на нас родителите да бъдем част от учебните занятия и да следим от близо развитието на децата ни.

Поздравления и сърдечни благодарности за отдадеността ви към децата ни!!!

Александра Парашкевова


Благодарствено писмо

 Здравейте, казвам се Мария Георгиева.  Синът ми Никола Георгиев е ученик в 4а клас  в ОУ “Св.св.Кирил и Методий”. Искам да изкажа благодарности за класния ръководител на сина ми, госпожа Величка Нанчева, която прави всичко по силите си, за да се осъществи нормално протичане на учебния процес. В този момент, който е еднакво труден и за учениците, и за родителите, тя е почти денонощно  на разположение за всички затруднения, които срещаме и с материала, и с онлайн платформите!Личи си личната й загриженост затова децата да се справят с материала и най-вече да успее качествено да ги подготви за НВО ! Огромно и от сърце благодаря!


Госпожо Табакова,

Във връзка със създалата се ситуация с притеснение подходих към всичкосвързано с домашното обучение на сина ми, но благодарение на Вас и на всекидневните контакти, които имате с родителите и с децата от II б классе справяме без притеснения.

Благодаря Ви за подкрепата, вниманието и търпението което имате към всички нас. Вярвам, че в най – скоро време всичко ще се нормализира идецата ще бъдат отново с вас в класната си стая и ще ви прегърнат. 

С уважение

Наталия Недялкова

майка на Александър Якимов II б клас 


Здравейте,
Казвам се Деница Караянева и съм родител на Тодор Радев от 2а клас. В тази напрегната ситуация, в която сме всички в момента, нашата класна г-жа Радева положи страшно много усилия, въпреки липсата на виртуална стая, да предизвика интереса на децата и желанието им за учене, за което сме й много благодарни. Синът ми с удоволствие прави поставените му от нея задачи.
Бъдете здрави!
Поздрави.

Деница Караянева


До Директора на

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

гр. Варна

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

В тази тежка ситуация, в която е поставена образователната система в България и обществото ни като цяло, искаме да изкажем нашите благодарности към г-н  Младен Петков, класен ръководител на I „г“ клас, който ежедневно полага усилия децата ни да продължат обучението си. Признателни сме му,че дава умения и знания на нашите деца, дори и от разстояние. Трудно е с няколко думи да изразим признателността си за любовта, с която дарява децата ни. Той направи така, че децата да се почувстват в училището като в свой роден дом, където получават не само знания, но и любов. Сега в тази ситуация се наложи децата да се почувстват в домовете си като в училище. Адмирации за г-н Петков, който и онлайн успява да обясни, разкаже, провери всеки урок, упражнение или задача на своите първокласници! Благодарности, че получава от толкова деца домашни и на всеки персонално отговаря и успява да усмихне и зарадва децата ни, които с нетърпение очакват сами да си прочетат съобщението.

Усилията, които полага са израз на професионализъм, на неговата любов към трудната учителска професия, но надяваме се чувства, че тези усилия си заслужават, защото малките му ученици го обичат и уважават и нямат търпение да се върнат в класните стаи. Тяхната и нашата, родителска признателност са малък дар, с който искаме да му се отблагодарим.

Благодарим от сърце! Всеки успех, който децата ни постигат, въпреки трудностите,проправя неотклонно пътя към овладяването на знанията и изграждането на личността им. Г-н Петков показва на учениците си,че успехите изискват усилия, напътства ги и им помага.

Ние родителите на Георги от I „г“ клас оценяваме усилията му. Да учиш другите е чест, но и тежък труд, който той полага ежедневно при всякакви ситуации. Обстановката е трудна за всички, но знанието, науката, грамотността продължават да са най-висшата ценност.

Благодарим на г-н Петков и на Вас г-жо Филипова за професионализма и  перфектната организация в дистанционното обучение.

Бъдете здрави!

 От родителите на Георги Антон Малинов


Уважаема г-жо Гилова,
    Позволете ми да споделя впечатлението си от учебния процес през изминалите две седмици. В дните на несигурност, в които живеем, за нашето семейство беше важно, че нямаме допълнителни грижи, свързани с дистанционното обучение на детето. Предложеният вариант чрез Viber, намирам за много подходящ. Детето ми беше заинтригувано и с желание изпълни поставените от Вас задачи.
    Искам да изкажа своята благодарност за подкрепата Ви, която усещаме и детето, и аз.
    С пожелания за здраве към целия екип на нашето училище, вярвам, че скоро трудностите ще отминат.

Поздрави,
Магда Карайчева


Г-жо Гилова,

Обръщам се към Вас, за да изкажа своята благодарност, а вярвам, че и на много други родители. Благодарност към Вас и към цялото наше училище в лицето на госпожа Филипова, че в тези трудни времена на изпитание за всички нас, успявате да вдъхвате кураж, желание и воля за справяне с новата ситуация. 

На нашите деца им се наложи да свикват с ново ежедневие, техния, а и нашия живот се промени. Това, което остана същото – е училището. Благодаря, че успяхте, макар че не разполагахте с много време, да организирате система, по която обучението на нашите деца да продължи без да се правят компромиси в качеството му. Това безспорно е белег на висока лична и професионална отговорност и на всеотдайност в работата.

Затова и вярвам, че ще се справим. Заедно с нашето Училище.

Мария Петкова, 

родител на Виктор Ерамян, 

ученик в I в клас на

ОУ “Св.св. Кирил и Методий”, гр.Варна


Уважаема госпожо Филипова,

Скъпи преподаватели,

Във връзка с така създалата се ситуация през последните две седмици и усилията, които полагате за запазване на пълноценния учебен процес, бих искала да изкажа искрените си благодарности към всички преподаватели и лично към Вас!

Въпреки кратките срокове, които наложиха въвеждането на дистанционно обучение, Вие успяхте само за 2 дни да се организирате, да създадете групи в социалните мрежи, да разпределите материала, върху който да започнат да работят децата ни. Класният ни ръководител г-жа Антоанета Русева (7а клас) се свърза с всички тях и обучението продължи, въпреки всички нововъведения и затруднения за децата, а може би и за учителите.

Използвам случая да споделя мнения на мои приятели, живеещи в Германия и Швейцария, които за 10 дни са имали само по един контакт с учители и съответно учебният процес там е спрял. Това е още по-показателно какви усилия сте положили.Ние като родители ще продължаваме да съдействаме на децата и на всички вас.Надявам се, че с общи усилия децата ще завършат успешно учебната година и нашето училище ще продължи да бъде сред водещите в областта!

Бъдете здрави!

Албена Иванова

Родител на Ванеса Иванова, 7а клас


 

Уважаема госпожо Филипова,

В тази безпрецедентна ситуация, в условията на извънредно положение, породено от пандемията Covid-19, в които сме принудени да живеем и отглеждаме децата си, не можем да не споделим мислите и чувствата, вълнуващи нашето семейство.

Децата ни учат дистанционно от домовете си. Наши учители са г-жа Галина Тонева – класен ръководител на 3 Г клас и г-жа Йовка Дойнова – учител в група ЦОУД.

Какво търпение, каква отдаденост на професията, каква всеотдайност и грижовност проявяват тези две жени!

Преподават, обясняват, окуражават, а когато се налага, влизат и в ролята на детски психолог, защото между стените на жилищата ни и без игрите в училищния двор, всички деца тъгуват!

В тази трудна обстановка и принудителна социална дистанция, децата със сигурност вече оценяват, колко е хубаво да си всеки ден в любимото училище!

Нашите учителки са щедри на време, винаги на разположение на деца и родители, в интернет и по телефон. Отговарят на въпроси, напътстват и дават съвети, и то с търпение, разбиране, с усмивка. За кратко време успяват да подготвят видеоуроци, презентации, работни листи, тестове и самостоятелни работи, с които учениците да затвърдят знания от вече изучавания материал и да придобият нови.

Всяка година на 1 ноември, ние българите, отбелязваме Ден на народните будители. Малки и големи знаем кои са те от нашата богата история, но ги имаме и днес в забързаното ни и трудно ежедневие. Досещате се, че визирам нашите учители, които децата ни наистина обичат, а ние, родителите, бихме искали да им се поклоним за всеотдайния им труд!

С уважение:

Катя Градева и Красимир Николов – родители на Йоана Николова от 3 Г клас


Здравейте, казвам се Радостина Георгиева и съм майка на дете от 4″в”клас. Искам да изразя своята голяма благодарност, за цялата организация която създадохте , и най – вече за нашия класен ръководител г-жа Йорданова. Голямо БЛАГОДАРЯ за големия професионализъм, любов и грижа, с които обгръща нашите деца!


Уважаема госпожо Филипова!
Искам да изкажа своите благодарности към Вас и Вашия екип в този труден момент.
Това, което се случва е ново за всички нас,но всяко начало е трудно.
Благодаря Ви,че в този объркващ за нас момент,Вие запазихте самообладание,вдъхнахте ни сигурност и заедно успяхме да продължим обучението и израстването на нашите деца.
Може би,ние родителите имахме нужда от тази ситуация,за да поспрем  от това забързано ежедневие,да се вгледаме колко са пораснали децата ни.Като че ли бяхме забравили и недооценили Вашия труд,грижи и любов към нашите деца.БЛАГОДАРИМ ВИ!
Благодаря на нашите учители – г-жа Лукова,г-жа Костова,г-жа Трифонова,г-жа Панайотова и г-н Димитров
,че успяха и продължават да обучават и предават своите знания дистанционно!
Въпреки,че на децата им липсва близкия контакт с съученици,учители,класна стая и училище,с Вашата помощ се научиха на самодисциплина и социална отговорност!
 
БЛАГОДАРЯ ВИ!
 
С уважение!
Детелина Костова,
родител на Божидара Миновска,
от  3 ‘Д’ клас-кл.ръководител г-жа С.Лукова
 
Здравейте,
Пише Ви майката на Дарина Ангелова Мануилова, ученичка в III А клас.
Искам да изкажа моята благодарност към класния ръководител госпожа Палвира Илиева Манолова за нейната всеотдайност, загриженост и старание, дори и в тази тежка за всички ни ситуация.
Госпожо, благодаря Ви!
Много се радвам, че точно Вие сте учителя на моето дете!
           С уважение: Румяна Мануилова

До Директора на ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” Варна
До учителски и ръководен колектив

Уважаема г-жо Филипова,
Уважаеми учители,

Родителите на учениците от 6 “в” клас искаме да изкажем нашата благодарност за всеотдайността, с която приехте това ново предизвикателство във време на извънредна ситуация.

Дните са тревожни за всеки – за нас като родители, за вас – и като отговорни към учебния процес. Но вашата отговорност в този момент е още по-голяма. Освен да поддържате пътя на знанието, на вас ви се налага и бърза адаптация към съвсем непознат начин на преподаване.

На Изток думата за “криза” се покрива с тази за “възможност”. Изминалите две седмици в новия формат на обучение показват, че вашето желание, находчивост и гъвкавост вече предоставят възможности.

Имате нашата подкрепа и разбиране!

С уважение – родителите на учениците от 6 “в” клас

Здравейте, 
 
  Казвам се Ивиана Рачева, родител съм на Димитър Рачев, ученик от I Д клас във вашето училище.
 
  Искам да изразя огромна благодарност за усилията, които всички в училището полагат, за  да може да продължи обучението на децата.
 В частност искам да благодаря и на г- жа Марчева, нашия класен ръководител, която още от началото на учебната година  успя да създаде изключителен авторитет у деца и родители. Благодарение на това и креативността, която проявява спрямо материалите и презентациите с вградени аудио файлове, които изпраща ежедневно от понеделник до петък, децата работят все едно са в класната стая. Синът ми успява да работи самостоятелно и въпреки трудния момент, мисля, че така ще се научи на адаптивност и отговорно отношение да си върши задълженията.
  
 Щастлива съм, че детето ми учи в училище, в което работят професионалисти на всико ниво! 
 
Поздрави
Бъдете здрави
Ивиана Рачева

Уважаема госпожо Директор!
Уважаемо ръководство!
 
Казвам се Ваня Митева и съм майка на Даная Митева от 3б клас.
Бих искала да изкажа моите безкрайни благодарности към всички вас за всичко което правите за децата,независимо колко трудности срещате по пътя!
Също искам специално да благодаря от сърце на госпожа Трифонова, госпожа Милкова и госпожа Кирова за всеотдайната помощ,търпението и отличната работа с децата чрез онлайн обучението.В това тежко и трудно време,тези 3 прекрасни жени самоотвержено и разбираемо работят с децата от 3 б клас.Госпожа Милкова като светъл лъч и с упоритост продължава да води онлайн часовете в името на образованието на нашите деца!Поднася информацията разбираемо и увлекателно.Винаги е на разположение ако нещо ни притеснява или имаме въпроси. Днес дъщеря ми беше щастлива да чуе нейния глас в специален видео урок по математика!Госпожа Трифонова,както винаги е в помощ и подкрепа във всяка една ситуация…Тя е страхотен префесионалист и много лъчезарен човек.
Още веднъж искам да отправя своите благодарности и да пожелая на всички вас,на всички деца и родители здраве,щастие и успех!Трябва да вярваме,че само като сме единни ще успеем да преодолеем тежката ситуация в която се намираме сега…
 

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ФИЛИПОВА,

С настоящото писмо бих искала да изразя своята благодарност към г-жа Галина Тонева, г-жа Марияна Панайотова, г-жа Мирослава Кирова, г-жа Галина Трифонова, г-жа Елена Калинкова, както и към цялото ръководство на ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“.

         Във времена които трудно биха се определили като духовен разцвет, с високия си професионализъм, преподавателите в повереното Ви училище успяха да запалят интерес към знанието дори при прилагането на един нов подход към образованието. Работните листи, които учителите подготвят са интересни на дъщеря ми и благоприятстват за овладяването и затвърждаването на учебния  материал. Намерен е прекрасен метод за преподаване на всеки един предмет и получаване на знания по достъпен и увлекателен начин. Налице е и процес на двупосочна комуникация, от който децата могат да разберат грешките си, а учителите – степента на усвояване на  материала.

         Приемете моята най-искрена благодарност за отличната организация и успешното провеждане на дигиталния процес, който обхваща дори децата в целодневна форма на обучение, където преподавателят умело помага  онлайн в самоподготовката и усвояването на материала.

        Пожелавам на Вас и на целия екип здраве, неизчерпаеми сили и професионална амбиция, за да не угасне пламъкът с който дарявате вдъхновение дори от дистанция.

     С благодарност и уважение от един родител

                  Деница Видолова майка на Ванеса Георгиева III“г“ клас


Благодарствено писмо:

От  родителите на Мария Игнатова от 6д клас  класен  ръководител г-жа Дечева.

Това е нашето „благодаря” към Вас за  грижите, които проявявате ежедневно и без които не може да се случи процесът на  учене, грижите и вниманието, от които децата ни имат нужда,в тези трудни за всички нас времена на изолация.

Знаем  че вие  учителите сте съвестни и сериозни в работата си, че сте добри професионалисти и че винаги се стремите към отлични резултати.

Вашите позитивни емоции и ентусиазъм се предават и на децата.

 Да си учител обикновено означава да си учител през цялото време.

 Ви благодарим за Вашата отдаденост!


Здравейте г-жо Филипова,

Искаме да изкажем искрената си благодарност за грижите и професионализма на класния ръководител на I Б клас – Г-жа Соня Иванова. Също така да благодарим и за упоритостта и търпението, които влага за обучението на дъщеря ни Климетина Жильова и за нейните съученици.

Това, което се случва в съвременния свят, е безпрецедентно и никога не се е случвало в живота на хората в нашето съвремие. В тези трудни дни на пандемия се налага пълна промяна на начина на преподаване, на контакта с децата, изисква много бързо пренастройване, Г-жа Иванова се справя блестящо!

Благодарим Ви!

Пожелаваме Ви много здраве!

 

Поздрави,

Сем. Стефан и Славина Жильови


Здравейте, бих искала да изкажа голямата си благодарност към Госпожите, които преподават на дъщеря ми Александра Симеонова от 2в клас – госпожа Виолета Христова и госпожа Павлова, както и на всички преподаватели, които в този труден за всички момент, успяват да вършат работа си с много търпение и отдаденост. Благодаря за вниманието и помощта, които ние родителите получаваме от Вас, във всеки един момент. Макар сегашното положение да е трудно за разбирането от малките ученици, с помощта на всички Вас, те се справят със  ситуацията и не срещат затруднения в образователния процес. Надявам се всичко да приключи по-бързо и всички да са отново заедно в класните стаи скоро.   Благодаря и на Директора на училището – госпожа Сияна Филипова за всеотдайността, разбирането и търпението към всички нас. Сигуна съм, че общите усилия ще са резултатни и образованието на децата ни ще продължи да е на ниво и през този труден период. Благодарността ми е насочена към всички, които са ангажирани с образованието на децата ми.       

Вярвам, че ще се справим! Бъдете здрави и търпливи.                                                                                   

С уважение:Антонина Симеонова 


Здравейте, от Мая и Владислав Димитрови, родители на Вилиана от IIВ клас.

Искаме да изкажем  огромната си благодарност и признателност на г-жа Виолета Христова.

В тези трудни за всички нас дни на извънредно положение, тя продължава да бъде все така всеотдайна и внимателна , и търпелива. Не пропуска да похвали децата, че се справят страхотно в тези условия. На всеки един от нас родителите и на всяко дете оказва необходимата помощ, и то веднага. Много лесно, ясно и точно  пуска материалите, по които да се работи вкъщи. Винаги успява да им предложи нещо развлекателно, творческо и за забавление. Детето ни  истински я цени  и обича. Ние като родители сме възхитени от професионализма, желанието и готовността да е винаги насреща.


ДО ДИРЕКТОРА

НА ОУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ГР. ВАРНА

 

 

Уважаема г-жо Филипова, родител съм на Радина Георгиева от I “д” клас.

            Бих желала да споделя с Вас личното си мнение относно действащия към момента начин на провеждане на дистанционно обучение.

            Класният ръководител, г-жа Марчева представя учебния материал във вид на презентация с вградени аудио инструкции и диктовка. Радина изключително много харесва новия начин на преподаване. Намесата на родител е минимална и тя е указана от г-жа Марчева точно в кой момент е необходима. Този метод на преподаване по мое мнение е възможно най-добрият по няколко причини: прави децата по – самостоятелни, създава компютърни умения и не на последно място предоставя на децата възможност за свобода и почивка. Престоят на децата пред компютър също е нужно да бъде при спазване на почивки и ограничения.

            Давам си сметка, че подготвянето на материала по този безупречен за мен начин, коства извънредно много усилия на г-жа Марчева. Провеждането на занятията в средата на Microsoft Teams би облекчило работата й, както и средата за комуникация между учител-училище и учител-ученик в този случай би била по-ефективна. Първокласниците са най-малките от всички, на които се налага да се адаптират към новите условия. Изпитание е и за техните учители, които трябва да съумеят да предизвикат техния интерес. Г-жа Марчева и г-жа Колева се справят отлично с тази трудна задача. Въпреки гореизложените затруднения, съм убедена, че отново всички заедно ще се справим в условията на извънредната ситуация, пред която сме изправени!

С уважение,

Стела Стилиянова


Уважаема г-жо Филипова,

        С настоящето писмо бих искала да изкажа моята искрена благодарност и удовлетворение от работата и професионализма на ръководството на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ , както и на г-жа Ивелина Кьосева, класен ръководител на 4-ти Е клас.

      В условията на извънредната ситуация на територията на  страната и последвалото дистанционно обучение, с бързи и адекватни мерки Вие успявате   да направите  усвояването на нови знания достъпно , интригуващо  и интересно за нашите деца.

      Изразявам дълбоката си признателност към г-жа Ивелина Кьосева за търпението, ентусиазма и личния подход към всеки ученик.С опита и професионализма, който притежава продължава  да мотивира и вдъхновява своите възпитаници и в този труден момент, влагайки време, енергия, любов и разбиране .Радвам се, че имаме преподавател , който обича децата и професията си!

    Пожелавам на всички учители от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“  да бъдат здрави и все така креативни!

 Гр. Варна                                                 С уважение,

02/04/2020                                                    Юлия Иванова  


 ДО

ГОСПОЖА  ФИЛИПОВА

ДИРЕКТОР НА ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

ГР. ВАРНА

ДО

УЧИТЕЛИТЕ

ОТ  ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ –  ВАРНА

 

 

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

 

Изказваме нашата благодарност за положените усилия, за работата и професионализма на Вас и Вашият екип.

В така създалата се извънредна ситуация, безпокойство и тревоги, Вие успяхте да организирате подреден учебен процес, така че децата ни да продължават обучението си дори от домовете си. Мотивирахте учителите да покажат своите умения при подготовката на атрактивни уроци, като акцентираха  върху активното участие на всеки ученик в учебния процес, чрез ефективното използване на ресурсите на софтуерни продукти.

Благодарим за търпението ви към децата, за разбирането ви към нас, за времето, което посветихте за да се реализира този процес! Не пожалихте време и ресурс да го направите.

Това ни кара да не губим вяра в българското образование!

 

БЛАГОДАРИМ!

С уважение: сем. Узунови

 родители на дете от 7А клас


Здравейте,
 
пише Ви майката на Доника Гочева от Iд клас.
В последните седмици, през които работим в тази така странна за всички ни обстановка, съм изключително впечатлена от професионализма на основните ни преподаватели – г-жа Марчева и г-жа Колева.
С голям ентусиазъм г-жа Марчева започна да организира учебния процес от първите дни. С всеки изминал ден дейностите се доизпипват. В момента преподаването става с презентации, в които освен, че всичко е сканирано и подредено, но и децата чуват гласа на учителя. Доника е страшно впечатлена, слуша си я по няколко пъти, а през почивните дни дори направи своя собствена презентация /с моя помощ, разбира се/. А какъв по-добър атестат за работата на учителя, от това учениците да му подражават.
В момента учебният процес при нас върви почти без намесата на родител. Толкова добре и ясно е описано и подредено всичко.
За следобедните часове, г-жа Колева се включва с допълнителни задачи по основния материал за деня. Всичко е координирано с г-жа Марчева и така децата затвърждават наученото сутринта. Винаги има нещо ново и интересно, което да изработим по Занимания по интереси.
 
Късметлии сме с такива учители, но ние това си го знаем и отпреди!

Здравейте,
Пиша Ви да изкажа огромната си благодарност към госпожа Виолина Марчева (1д клас). Тя успя да намери страхотен подход в преподаването на материала. Презентациите, които всеки ден изпраща на децата са професионално направени и липсата на училището е по-малко забележима. Синът ми е очарован, защото чува нейният глас. Запазва се начинът на работа от преди тази необичайна за всички нас ситуация. Диктовките също са записани. По всеки предмет детето ми работи с желание. Трудът, който полага госпожа Марчева да направи уроците по-интересни, е наистина от полза за децата. Аз като родител съм признателна и щастлива от нейното усърдие, постоянство и любов към малките ни първолачета.

Бъдете живи и здрави!
Елена Стаменова-Бояджиева

УВАЖАЕМО УЧИЛИЩНО РЪКОВОДСТВО,

В качеството ми родител на ученичка от IV-ти „Г“ клас, при ръководеното от Вас училище, приложено Ви изпращам настоящото писмо, което да послужи и за обратна връзка по отношение на работата на учителите с децата.

Обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната и предложените мерки от Националния оперативен щаб към правителството на Република България, доведе до големи промени в образователния процес. Създадената организация от ръководството на училището за преподаване от разстояние, успешно съхранява връзката между децата и преподаващите учители в точно определено време от деня. В настоящият труден момент, дистанционното обучение предоставя възможност по всяко време да се проследява информацията, която се изпраща от учителите към децата. Използването на различните интернет платформи, подпомагат много добре учебния процес. Подготвените учебни материали са в изключително достъпна и разбираема форма. Класният ни ръководител, в лицето на Г-жа Десислава Ликова, оказва отлична подкрепа за самоподготовката и упражненията на децата, като извършва своевременна консултация при необходимост, както по време, така и след приключване на дистанционните занимания. Ежедневно се проследяват и изготвените от учениците материали. По този начин не се прекъсват образованието и учебно – възпитателния процес на децата. Не по – малък е приносът и на останалите учители, а именно Г-жа Диана Луканова и Г-жа М. Борисова.

С уважение,

Илиана Вълчева – Стефанова – Родител;


Дъщеря ми Радина Станимирова  Станкова е ученичка в четвърти Г клас .Нейният класен ръководител е госпожа Ликова .Искам да изкажа безкрайната си благодарност към начина на преподаване и отношението към децата.Съвременните методи за комуникация не са и чужди . Лично аз съм впечатлена от организацията и начина по който се провеждат часовете .За мен е изключително полезно и интересно да присъствам на тях. Поздравявам  госпожа Ликова ползотворните часове.

Скъпа госпожо Директор, уважаеми учители, драги ученици,

          В момент, като този на велики изпитания, от сърце Ви пожелаваме бодрост, сили и здраве.

Неимоверния труд, който полагате е пътя на възхода на личността Ви в обществото. Вашата мисия е да бъдете факли на познанието, да осветявате и разпръсквате тъмнината на невежеството в обществото ни. Обучавайки се сега нетрадиционно, Вие ще излезете от храма на науката, като просветени, силни личности, подготвени за предизвикателствата на утрешния живот.

          Прекланяме колената на сърцето си пред подвига на скъпите ни учители и най-вече пред директора – госпожа Филипова, която дистанционно, което е безкрайно трудно, да ръководи този кораб на познанието в бурните води на днешния ден.

          Дълбок поклон пред всички Вас!

          В момент, като този се разбира истинската стойност на великото и трудно дело на преподаването.

          Нека Божията закрила, милост и благодат да бъдат със всички Вас сега, винаги и во веки.

 

                                                                          сем. Найденови – родители на

                                                                          ученици от Іа и Vа класове

 


БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

 

                                  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ФИЛИПОВА,

            В тежката ситуация, в която е поставена цялата образователна система в България и обществото ни като цяло, ние- родителите на учениците от Vв клас, изказваме своята признателност към професионализма и неуморния труд на ръководството и учителите от ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” – Варна.

Вие доказахте, че животът и здравето на нашите деца са Ваш основен приоритет. Доказахте гъвкавост, адекватност, професионализъм, любов към учителската професия  и работа в екип. Благодарим Ви за добротата, за труда и за искрената любов и загриженост, която проявявате към децата ни.

Желаем здраве на Вас и Вашите семейства, много любов от страна на учениците, признателност от нас родителите и обществото, на което служите.

Родителите на учениците от  V в клас


Здравейте, бихме искали да споделим мнението си относно учебния процес в създалата се ситуация. Смятам, че нещата се получават, ежедневно получаваме заданията по всички предмети според програмата на децата, успяваме да ги направим и дори решаваме и допълнителните, които госпожата от занималнята ни изпраща. така, че сме благодарни, че от самото начало нещата потръгнаха и нямаме пропуснати учебни дни.
Благодарим много за създадената организация!
Александър Господинов 2В клас

Уважаема госпожо Директор,
 
Казвам се Ива Змийчарова и съм родител на Гери от 2.в клас.
Искам да призная пред Вас удивлението си от начина на работа, огромното търпение и любов на госпожа Виолета Христова и госпожа Румяна Павлова, както преди извънредното положение, така и сега. Те са истински професионалисти, на които никак не им е лесно дистанционно да предават любознателност, знания и умения. Със сигурност полагат огромни усилия в подготовката си в новата форма на обучение, за което съм съпричастна с тях и искам да Ви уверя, че ще ги обичаме, подпомагаме и ще им съдействаме, колкото можем, безрезервно!
Надявам се заедно да успеем да дадем възможно най-качественото образование на децата ни в този напрегнат и тежък момент, защото вярваме, че една държава “умира”, когато “умре” образователната ѝ система.
Благодаря, просветници!
 
С уважение,
Ива Змийчарова
С  настоящето писмо искам да изкажа благодарността си към г-жа Виолета Христова и г-жа Павлова, за тяхното търпение и всеотдайност към децата в настоящата ситуация. Благодаря, че винаги са насреща за помощ, съдействие и разговор. Благодаря, че винаги се отнасят търпеливо и с разбиране към нашите деца, независимо от напрегнатото ежедневие и създалата се ситуация.
Ралица Стефанова

Прекрасна г-жо Филипова,

Скъпи учители,

Уважаеми психолози,

              Днес, когато светът е изправен пред огромни социални и икономически предизвикателства, всички ние, учениците от 6 „б“ клас и техните родители, искаме да Ви БЛАГОДАРИМ ОТ СЪРЦЕ!

За всеотдайността, за решимостта, за силите, духа и борбеността, за денонощните усилия и професионализма, с които ни заразявате и които отдавате в името на образованието на нашите деца!

               Изправени пред новостите на дистанционното и онлайн обученитето, Вие доказахте, че за Вас няма невъзможни неща и се справяте отлично във всяка непредвидена ситуация! Отново проявихте своята майчина и професионална грижовност, емоционална подкрепа, щедрост, топлота и човечност! Отделихте от личното си време, за да за да ни подкрепите, обедините и да организирате блестящо обучението на своите ученици!

Прекрасна г-жо Филипова,

Скъпи учители,

Уважаеми психолози,

                  За нас е чест и привилегия, да бъдем част от ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“-Варна.

                  БЛАГОДАРИМ Ви, че сте до нас и с нас – с Вашите деца и техните родители! Благодарим Ви, че намирате сили да се усмихвате дори сега, в тази изключително напрегната и тежка ситуация!

                  И молим, приемете извиненията ни, ако сме Ви причинили неволно неприятни емоции!

                  ПРИЗНАТЕЛНИ сме Ви! За всичко!

                  И Ви обичаме, ценим и уважаваме! Защото всички Вие сте част от нашето семейство!

                 Бъдете здрави и благословени!

                                                Учениците и родителите от 6 „б“ клас


Уважаема госпожо Директор,

 
С настоящото писмо искам да изкажа на Вас и Вашият екип своята, и на детето ми, благодарност за високият професионализъм и всеотдаен труд, който полагате в тези екстремни условия, за да продължават децата ни да се учат и да се развиват. 
Специални благодарности искаме да изкажем и на нашият класен ръководител госпожа Даниела Йорданова, която ежедневно прави всичко възможно, децата да не загубят интерес към учението, да спазват ред и дисциплина по време на онлайн обучението и да усвояват знанията със същата лекота, с която ги усвояваха и в класната стая. Госпожа Йорданова е прекрасен педагог, блестящ учител и приятел на децата ни. Тя не престава да държи връзка и с нас – родителите, за да е сигурна, че всичко с учениците й  е наред и те нямат затруднения. 
Много сме щастливи да бъдем част Вашето семейство, наречено Основно училище “Свети Свети Кирил и Методий” .
Най-сърдечни поздрави: Една майка и една ученичка от четвърти “В” клас.

Благодарствено писмо

 

От Родителите на Никол Проданова Проданова,

ученичка в IIв клас – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“

 

Уважаема госпожо Директор, 

Искаме да изкажем благодарност към Вас и целия – екипа от училището.

И най – вече към:

  • г-жа Христова – класен ръководител;
  • г-жа Павлова – учител ЦДО;
  • г-жа Костова – учител по английски език;
  • г-н Иванов – учител по физическо възпитание.

 Оценяваме много високо, професионализма, всеотдайноста и грижата, която полагате в момент на извънредно положение.

Убедихме сме, че  всички учители  работят усилено, с желание и сърце за доброто и успеха на нашите деца.  

Голямо впечатление ни прави изключителното внимание и професионализъм  и индивидуалният подход спрямо всяко дете в трудната за всички ни ситуация.

Респект, към Вас и всички ваши колеги, за организацията и  усилията да се справим заедно в тази ситуация!

 В този момент осъзнаваме, колко е важно да сме едини!

Бъдете здрави!

Приемете нашите сърдечни благодарности!

 

Искам да изкажа благодарността си към г-жа Филипова, цялото ръководство на училището и по-специално към г-жа Галина Тонева.

Осъзнавам колко усилия и костват и колко старание полага, за да направи лесни, разбираеми и приятни часовете на децата по време на дистанционното обучение.
Свидетел съм как отделя огромно внимание и време на всеки един ученик отделно.Не допуска да остане материал неразбран от децата.Пише подробно обяснения по темите, а на ученик който се затруднява провежда и телефонни разговори.
Лично аз бях притеснена в началото, че няма да се справят децата с този метод на работа и ще имат пропуски.Но като виждам начина на работа и отдадеността  на г-жа Тонева съм абсолютно спокойна, че тя няма да допусне подобно нещо.
БЛАГОДАРЯ! Заедно ще се справим.
С уважение,
Елина Стайкова.Родител на ученик от 3г клас.

Госпожо Тонева, 
 
     Пиша тези редове с признателност и благодарност, към  Вас, за  работата и подкрепата на нашите деца,въпреки и напук на условията в които се налага да работите…
  В тези трудни и тягостни за всички ни дни Вие се раздавате безрезервно за децата ни! Благодарение на уроците които организирахте, подробните обяснения и напътствия които давате всеки ден , детето ни се справя повече от добре в създалата се ситуация.. 
 
        Приемете нашите най-искрени БЛАГОДАРНОСТИ !!!
 
 
        Поздрави,
         Гинка Георгиева ,майка на ученик в 3г клас
До

Г-жа Сияна Филипова

Директор на ОУ „Свети свети Кирил и Методий“ – гр. Варна

 

Относно: Въведена форма на дистанционно обучение.

Здравейте!

Като родител на седмокласник в ОУ „Свети свети Кирил и Методий“, искам да споделя своите впечатления за въведената, предвид извънредната ситуация в страната, форма за дистанционно обучение.  Същата постави пред изключително предизвикателство цялата образователна система. Първата ми реакция относно успеваемостта на подобна форма беше скептична. Искам да изразя благодарност, че съумяхте изключително бързо да реагирате на това предизвикателство, което затвърждава професионализма и отговорното отношение  към това, което правите.

Учебният процес влезе много бързо в ритъм. Децата са достатъчно ангажирани  и заинтригувани от предлаганата форма на обучение. Обратната връзка, която учителите винаги търсят дава възможност за проследяване на работния процес и съставяне на лично впечатление за полаганите усилия, въпреки липсата на пряк, личен контакт с учениците. Предвид на това, че на учениците им предстои НВО, изключително много се набляга на предмети като БЕЛ и математика. Преподавателите са взискателни, и формата на обучение не им дава оправдание по отношение на възлагания обем от учебен материал и ангажираността, която изискват.

 

С благодарност,

Калина Банкова

Родител на Йоан Банков, ученик от 7Е клас

Уважаема, г-жо Филипова,

 

Изказваме своите благодарности към Вас, ръководството на училище „Св. св. Кирил и Методий“ и госпожа Палвира Манолова, класен ръководител на дъщеря ни Мила Миленова Славова, за положените усилия при справянето с нетипичната за всички нас ситуация, изискваща много нови решения.

Благодарение на направената от Вас организация, учебният процес протича нормално и ритмично, което е от изключителна полза за нашите деца.

Искаме да благодарим и на г-жа Манолова, която продължава да работи все така мотивирано и всеотдайно. Ние като родители осъзнаваме трудностите, които възникват сега, но осъзнаваме и отговорността си като хора, подпомагащи Вашия труд и този на всички учители, имащи благородното желание не само да преподават учебния материал, а и да възпитат у децата ни качества като отговорност, самодисциплина, взискателност предимно към себе си.  

Пожелаваме Ви успех в това начинание, тъй като знаем, че това е и успех за децата ни!

 

С уважение: Родителите на Мила Славова – 3 а клас

Здравейте, с това писмо искам да изкажа благодарност към Г-жа Палвира Манолова- класна на дъщеря ми Диана Русева от 3А клас. В ситуацията на извънредно положение имам възможност да се занимавам с детето повече от обичайното и установявам, колко много знания с разбиране е натрупала дъщеря ми благодарение на всеотдайността и професионализма на Г-жа Манолова. Доволна съм и от процеса на онлайн обучение за момента – получените насоки, допълнителни материали и клипове ни помагат да се справяме лесно и разбираемо, а госпожата винаги е на разположение и все така отзивчива. Благодарим!
Пожелаваме на целия училищен екип здраве и успехи!

Успешен ден!
Пламена Христова

Скъпа госпожо Директор,

Уважаеми учители,

Бихме искали да изразим своята огромна признателност и възхищение за бързата и своевременна реакция за организацията на дистанционното обучение на нашите ученици.

В това тежко време на изолация ние разбрахме две основни неща: колко единни можем да бъдем и колко подготвени са нашите деца от всички вас със знания и умения да се справят!

За мен, като родител, е огромно удоволствие да виждам желанието в моето дете да учи всеки ден, въпреки непривичната за него среда. Желание, посято и отглеждано с много любов от всички вас!

В заключение ще цитирам: „Шапки долу! За БЪЛГАРСКИЯ УЧИТЕЛ. За страдалеца. За човека, който създава човеци.”

С уважение,

Станимира Златева

Родител от 3 „Д“ клас на госпожа Снежана Лукова


ДО

Г-ЖА СОНЯ ИВАНОВА,

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА

1 Б КЛАС

ОУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

ГР. ВАРНА

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

Уважаема г-жо Иванова,

С настоящото писмо искам да изкажа своята благодарност към Вас като класен ръководител на 1 б клас, към директорския състав и останалите педагогически специалисти на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“  – Варна за перфектната организация на комуникация с учениците и родителите по електронен път, така че да не се допускат пропуски и снишаване на образователните резултати през учебната 2019/2020 година!

Чрез различните иновативни дистанционни форми на обучение, с които съчетавате учение с игри, насърчавате и мотивирате освен учениците и родителите. Вдъхвате увереност в нас, че е възможно да се справим заедно – учители – ученици – родители в тази особена ситуация и да преминем през случващото се с лекота и отличен краен резултат!

Благодаря Ви, че дори в създалото се трудно положение, Вие не спирате да мислите за Вашите ученици и продължавате да отделяте от личното си време за тях!

С уважение:

Миглена Станева – Тодорова,

родител на Емануела Тодорова,

ученичка в 1 б клас


До  Директора на

ОУ”Св. Св. Кирил и Методий”

гр.Варна

 

Б Л А Г О Д А Р С Т В Е Н О   П И С М О

от Таня Стефанова Стефанова

 

                        Уважаема госпожо Директор,

                        С настоящото писмо искаям да Ви поздравя за перфектно създадената организация и адекватна реакция във връзка с настъпило извънредно положение в Република България.

                        От сърце изказвам благодарност на нашата учителка госпожа Радева, класен ръководител на II А клас в повереното Ви училище, за професионализма, старанието и загриженоста при работа с нашите деца, бъдещето на България.

                        Като родители сме спокойни и уверени, че децата ни ще получат нужните знания при провеждането на онлайн обучение и няма да бъде изгубен напразно труда и на учители и ученици през настоящата учебна 2019-2020год. 

 

                                                                           С уважение:_____П_______

                                                                                                 / Т.Стефанова /


Благодарствено писмо

До госпожа Нанчева, класен ръководител на 4а клас от Елисавета Стефанова – майка на Галин Стефанов от 4а клас

Госпожо Нанчева, 

Искам да Ви благодаря от сърце за грижите, старанието и времето, което отделяте за децата ни. Без Вас не бихме се справили! Благодаря, че отделяте специално внимание към пропуските на всеки. Благодаря, че намирате повод и да ги поощрявате. Виждам усилията при сина ми да се справя с правописните грешки, които допуска при диктовките и грозното писане. Похвалите Ви го карат да се чувства специален и да полага още по-голямо старание. Благодаря Ви госпожо! В тези трудни дни се радваме, че сте в дома ни почти цял ден, макар и виртуално.  


Скъпа госпожо Директор,

      От името на работещите в училището приемете нашето „благодарим“ за неуморните усилия да ръководите, организирате и координирате всички многобройни и разнообразни дейности в интерес на учениците, учителите,  служителите и на училището като цяло.

      Независимо от наложената физическа дистанция продължаваме да усещаме, както винаги досега, силата на Вашия характер, волята и амбицията  да се справим с всички предизвикателства. Работата ни винаги е била много успешна, защото сте отличен ръководител, предавате и ни заразявате с Вашата енергия и професионализъм от най-високо ниво. Благодарим за перфектната организация на дистанционното обучение, за личното Ви отношение и подкрепа към всеки от нас. Гордеем се, че имаме директор, който ръководи учебното заведение с разум, сърце  и  силен дух!

      Имате нашите  дълбоки уважения, признателност и обич!

                   Юлиана Георгиева – председател на СС към КТ „Подкрепа“

                     Палвира Илиева –  председател на СО на СБУ към КНСБ


Госпожо Директор,
Приемете моите сърдечни благодарности, за бързата и навременна
организация за дистанционна форма на обучение.

Въпреки липсата на реален учебен процес, детето ми е много мотивирано и
ентусиазирано да продължи да усвоява нови знания.

В непрекъснат контакт сме с класната и всички ученици от класа.

Поздрави,
Силвена Казакова
(майка на Димитър Казаков от III б клас)
 

Уважаема госпожо Филипова,
 Впредвид създалата се епидемиологична обстановка в страната ни и отсъствието на учениците от класната стая, най-искрено искам да Ви благодаря, за създадената от Вас организация, учебният процес да продължи и нашите деца да продължат да получават нужните им знания.
  Благодарим и на класния ръководител, който е в непрекъсната връзка  с нас.


 С уважение : 
Атанас Стоянов, родител на Алекс Стоянов, ученик от III б клас.
 

Уважаема г-жо Андреева,
 
            В качестовото си на родител на дете от II-ри “Г” клас бих искала сърдечно да Ви благодаря за отличната организация на учебния процес през периода на Извънредно положение в страната. Дистанционата форма на обучение създадена към момента е предизвикателство за нас родителите и вас учителите и разбирам колко усилия влагате да направим тези дни ползотворни и същевременно приятни за нашите второкласници.
 
            Бих споделила менението си, че формата на комуникация между Вас и нас – ученици и родители е много добра, материалът, който минаваме заедно е поднесен достъпно от Вас, обратната връзка е налице и отново моите адмирации, затова че подготвяте децата със знания дори в моменти като този. Сигурна съм, че и в следващите седмици ще продължим да работим така добре заедно.
 
  С уважение:    Гергана Атанасова
 
Здравейте,
Казвам се Деница Караянева и съм родител на Тодор Радев от 2а клас. В тази напрегната ситуация, в която сме всички в момента, нашата класна г-жа Радева положи страшно много усилия, въпреки липсата на виртуална стая, да предизвика интереса на децата и желанието им за учене, за което сме й много благодарни. Синът ми с удоволствие прави поставените му от нея задачи.
Бъдете здрави!
Поздрави.

Деница Караянева

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

             От родителите на учениците от 3г клас ОУ „Свети Свети  Кирил и Методий“ Варна 

 

Уважаема Г-жо Директор,  Уважаема г-жо Тонева,

Ние родителите на децата от 3г клас искаме да изразим огромната си благодарност за вашите усилия и постижения за продължаване на учебния процес в тази трудна за всички ни ситуация!  Оценяваме прекрасно факта, че в резултат на много труд и осъществяването на непрекъснат контакт с нас и децата от страна на г-жа Тонева, усвояването на нови знания продължава успешно. Те са заангажирани и увлечени от учебния процес, макар и той да е в друга форма. Това, че продължават да се чувстват единен клас и дисциплинирано да изпълняват поставените задачи е заслуга на г-жа Тонева и нейната  всеотдайност и професионализъм. Всичко това заедно със създадената добра организация от страна на Директора и училищното ръководство и всички учители, е предпоставка за успешно приключване на учебната година  с усвояване на необходимите знания от децата.

Можем само да предполагаме колко усилия и тревоги ви коства този успех. За това искаме  да изразим нашата подкрепа и да ви  съдействаме максимално , за да може започнатият процес да продължи  и завърши успешно. Всички заедно имаме тази кауза-развитието и познанието да продължат!

Благодарим от все сърце,че продължавате да носите светлината на това познание за нашите деца!

Желаем ви здраве,позитивна енергия  и удовлетворение от благородния ви труд!

                   С уважение: родителите на учениците от 3г клас


До Директора

 


Здравейте ,

Казвам се Деница Коцева и съм майка на Александра Иванова от 1 г клас с Класен ръководител Г – н Младен Петков . Мисля , че това , с което се сблъскваме всички в този момент е нещо ново , нещо непознато , нещо трудно , но и нещо , с което ще се справим всички ЗАЕДНО . И именно , поради тази причина пиша това писмо . Защото много бих искала по-някакъв начин да изкажа Благодарност за това , пред което е поставен нашият Класен ръководител , както и всички останали учители . Това , че сме вкъщи , това , че не посещаване любимото си учебно заведение не означава , че сме във ваканция , не означава , че трябва да оставим на заден план това , което е НАЙ-ВАЖНО , а именно нашето образование . И точно това ни напомня всеки ден Г – н Петков и нашите деца го знаят , казано от него и чуто от тях този израз има още по-голяма тежест . Ежедневието ни е същото , с една малка подробност , че по-рядко излизаме от вкъщи и начинът ни на обучение е малко по-различен , но и с него ще се справим . Всеки ден , като по часовник , получаваме съобщения от Г – н Петков със задачите ни за деня , свързани с училищният процес , но задачи така поднесени , че да започнеш да ги изпълняваш с удоволствие , кара ни да се усмихнем , прави нещата да не изглеждат толкова трудни , толкова различни . Не пропуска и Родителите , които същo са доста важна част в този момент при създалата се ситуация , защото всички работим в екип , всички разчитаме едни на други , всички си помагаме и мисля , че накрая резултатът ще бъде добър , ще накараме Господинът да бъде горд с нас , ще оправдаем доверието му и ще види , че не е било загубено , пропиляно време . Тази отдаденост и желание , с които работи той ги предава и на нас , „заразявани“ с тях и ето , идва следващият ден и ние стоим и чакаме Господина да пише , да ни даде задачи , ние да се справим с тях , да му ги изпратим и да стоим и да чакаме какво ще ни отговори , дали ще е доволен от нас , дали сме се справили добре , чакаме неговото одобрение , похвала от него и това , че всеки един от нас получава личностен отговор е достойно за адмирации , да успееш да провериш толкова домашни , да отговориш лично на всички . Изисква се търпение , желание , организираност , все качества , които Младен Петков притежава . Затова от името на Нашето Семейство бихме искали да Благодарим на Г – н Младен Петков , както и на цялото ръководство на ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ за професионализма , за организираността , за умелата работа в екип .

Ще преминем през това ЗАЕДНО , с търпение , с дисциплина и отговорност .

Бъдете здрави и се пазете .

С уважение : Деница Коцева


Уважаемо ръководство,

 
искам да споделя прекрасните си впечатления от работата ни (моята и на дъщера ми от 2Г клас) от г-жа Павлова, с която работим в часовете по Занималня. Ежедневно комуникираме интерактивно. Дъщеря ми с нетърпение очаква изпращането на материалите от г-жа Павлова, защото са освен покриващи задължителния материал и много забавни. Решава една част от тях директно на телефона, има обратен отговор за справянето с решението, което в нашия случай се оказва силно мотивиращо. 
 
Пишем си редовно с госпожа Павлова в малката групичка, която сме създали, тя е винаги на разположение, дъщеря ми се чувства в контакт с учителите по този начин, усеща вниманието и загрижеността. Така не се откъсваме от училището дори, когато сме физически у дома. Г-жа Павлова често дава и творчески задачи, които моята дъщера очаква и така през целия ден тя е заета с училищни проекти, което създава в нея оговорност, развива умения и прави домашната форма на учение много приятна за мен и нея.
 
Благодарности!
 
С уважение,
Гергана Атанасова, родител на Ева Попова от 2Г клас
 

Уважаема Госпожо Филипова,

     Искаме чрез Вас да изкажем благодарността си към госпожа Ивелина Кьосева, класен ръководител на дъщеря ни Александрина Николаева Стойчева, както и към ръковството на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, за създадената организация при провеждането на онлайн обучение на децата.

Госпожо Кьосева,

                  Приемете най-искрените ни благодарности за отдадеността и усилията, които полагате, обучавайки се дистанционно, дъщеря ни да продължава да чувства вниманието, загрижеността и любовта, която винаги до сега сте давали на своите ученици.

     Благодарим Ви, че отделяте много време да направите виртуалното обучение интригуващо и нитересно, така че детето ни да не изгуби интерес и желание да учи и да се развива. Вие успявате да вдъхновите дъщеря ни и да поддържате буден интереса и желанието й към ученето.

     Благодарим Ви, за труда, вниманието, любовта и загрижеността за успехите на своите ученици. Знаем, че да си учител не е просто професия, да си учител, това е призвание. Ставайки свидетели на това, което Вие, Госпожо Кьосева, дарявате на нашето дете при тези трудни за всички условия, ние Ви благодарим за професионализма, човечността, вниманието, загрижеността, подкрепата и любовта към нашето дете!

      Благодарим Ви от сърце и знаем, че нашата признателност е несравнима с искреното доверие и чистата благодарност и любов на нашето дете и на всички Ваши ученици!

 

Руслана Тонева Стойчева и Николай Димитров Стойчев,

родители на Александрина Николаева Стойчева от ІV-Е клас


До
Г-жа Сияна Филипова
Директор на ОУ ” Св.Св. Кирил и Методий”
гр. Варна
  
                                БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО
 
УВАЖАЕМА Г-ЖО ФИЛИПОВА,
Бих искала да изкажа най-искрените си благодарности към целия екип от преподаватели на сина ми Виктор Вълков, който е ученик във 2-ри В клас. При създалата се трудна за всички извънредна ситуация, в която се намираме Г-жа Христова и Г-жа Павлова, както и всички други преподаватели оказват на децата и на нас родителите изключителна подкрепа и с много позитивизъм и професионализъм продължават да обучават нашите деца. Дистанционното обучение,което се провежда до този момент е много добре структурирано и придружено с интересни и полезни допълни материали за затвърждаване на материала и усвояване на нови  знания. Г-жа Христова и Г-жа Павлова са много отзивчиви за всички въпроси,които възникват и с много търпение и любов продължават да се грижат за обучението на учениците.
Бих искала отново да изкажа огромната си благодарност към тези преподаватели и да пожелая на целия екип здраве и много успехи!
 
    С уважение:
    Албена Спасова

Уважаема госпожо Филипова,

Уважаеми учители,

Искам да изразя удовлетворението си от провежданото дистанционно обучение. В условията на стресовата ситуация, в която бяха поставени деца, родители и учители, Вашето училище беше това, което реагира изключително адекватно. Получихме обаждане от нашия класен  ръководител – госпожа Снежана Лукова, която ни успокои, че ще се намери начин, въпреки предстоящите почивни дни, учебният процес да започне още от първия  ден на дистанционното обучение. И наистина в понеделник,16 март, класът ни имаше своите задачи и се работеше като в обичайна учебна среда.

Като човек, работил в сферата на образованието, съм наясно с какви трудности ежедневно се срещате и сте принудени да се справяте. Извънредното положение и отговорното Ви отношение – Вашето и на Вашия екип само доказа, че българският учител остава човек, отдаден на професията си. Благодарение на Вашите грижи и усилия  се изграждат характерите и мисленето на нашето бъдеще – децата. В днешните дни на изпитание ние, родителите получихме сигурност, че децата ни ще продължат да учат без забавяне и, когато се върнат в класните стаи, няма да са подложени на стрес да наваксват пропуснат материал.  Детето ми с удоволствие работи по поставените задачи и с интерес търси информация по проектите, които й възлагат преподавателите.

Накрая отново искам да изразя своята благодарност към хората, които днес остават неотлъчно до своите възпитаници и да спомена техните имена, защото и до сега детето ми продължава да напредва, да разбира материала и да го усвоява благодарение на усилията и любовта на нашия класен ръководител – госпожа Лукова, на госпожа Панайотова, госпожа Костова, госпожа Трифонова и господин Димитров.

Благодарим Ви!

31.03.2020 г.

С уважение,
Марияна Димитрова

Родител на Деляна Димитрова, ученичка от 3“д“ клас


 

Здравейте,

 Пиша ви от името на родителите на 7 „г“ клас в ОУ „Свети свети Кирил и Методий“, за да изкажа благодарността ни за отдадеността и старанието, което полагат учителите в дистанционното обучението, за да напредват нашите деца с училищния материал. 

Ние считаме, че онлайн уроците не са самоцел на учителите. Ученето е двустранен процес и се изискват точно толкова усилия и от учениците. Със сигурност има какво да се подобри, например всички предмети да се провеждат само в една платформа и да се случват в реално време, децата да „усещат“, че са в час, да виждат преподавателя, да задават въпросите си свободно, да получават отговорите веднага.

Благодарим за качествата, усилията и активността, които проявявате ежедневно и без които не може да се случи процесът на учене в тази трудна и непривична ситуация. Оценяваме, че нито вие, нито децата са подготвени за такъв процес и въпреки това се справяте професионално.

Надяваме се скоро да се върнем към обичайното си ежедневие и децата да успеят да наваксат изпуснатия материал, за да имат самочувствие и увереност, когато се явят на матурите в края на учебната година.

Бъдете здрави и още веднъж благодарим!


БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

 

от

родителите на Никола Гетов,

ученик в I-ви „г“   клас

 

Уважаема Г-жо Филипова,

 

С настоящето писмо искаме да изразим своята най-искрена  благодарност към Вас, като ръководител на образователната институция и към г-н  Младен Петков, учител на  децата от I –ви „г“  клас.

 В този труден за обществото ни момент на емоционална и физическа несигурност, съхранението и развитието на културни  ценности е мерило за бъдещето на една държава и народ.

Благодарим му  за професионализма,  за сърдечното и топло отношение, за  всеотдайността,  с която подкрепя и вдъхновява децата, увличайки ги в образователни игри, използвайки новаторски методи и средства за тяхното ограмотяване. Взискателен, тактичен, усмихнат, винаги добронамерен и даващ всичко от себе си.

Благодарим  му, че е така щедър на знания, на усилия, на емоции и на време и сме  щастливи, че  г-н Петков  е  УЧИТЕЛ на  нашия син.  

Благодарим Ви г-н Петков, макар да знаем, че нашата признателност е несравнима с вашите усилия!

Бъдете здрави – Вие и вашите близки!

С уважение и признателност: сем. Гетови

 

  1. 09. 04. 2020г.                                                  гр. Варна

 


Уважаема госпожо Филипова,

Бих искала да изразя благодарността си към Вас, към ръководството на училището и към всички учители, които се грижат децата ни да продължават да получават знания независимо, че се намираме в безпрецедентна ситуация на извънредно положение в държавата.

Благодаря за адекватната Ви реакция, за бързите действия и организацията на учебния процес, благодарение на които успяхте максимално бързо да организирате и проведете онлайн обучение. Децата успяха максимално бързо да ползват Microsoft Teams и не изгубиха време, а се чувстват част от училищната среда независимо, че не излизат от вкъщи.
          Сърдечни благодарности и на всички учители, които работят с децата от 6 „в“ клас, за ангажираността и отдадеността им. Вие за пореден път ни доказахте вашия професионализъм и неуморна грижа към всички ученици на ОУ “Св. св. Кирил и Методий”.гр.Варна. Получаваме домашни в нетипични за стандартния учебен процес формати – напр.Word, които със сигурност изискват допълнителна работа от страна на учителите, извън стандартните им задължения. Приносът и желанието за работа с децата от страна на учителите се усеща – да овладееш 28 деца в една класна стая никак не е лесно, но да накараш 28 деца във виртуална класна стая да поискат да те чуят е още по-предизвикателно.

Специални благодарности и на нашата класна – г-жа Антонина Иванова – това е човекът, който винаги ни държи информирани, която винаги е готова да ни изслуша и да ни помогне. Благодаря й за търпението и вниманието, което проявява към всеки един от нас, родител и ученик.

Кремена Колева-Янакиева – родител на ученик от 6 „в“ клас


БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО
 
Уважаема Госпожо Филипова, 
Обръщам се към Вас с огромна благодарност за адекватната и навременна реакция както на Вас, така и на всички учители и служители в ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” град Варна.
 
В последния месец станахме свидетели на това, как в трудни времена Вие – учителите на нашите деца успяхте  в най – кратки срокове да преодолеете тежката ситуация в страната, във връзка с обявеното извънредно положение, и да продължите да ги обучавате. Въведено беше on – line обучение, започнаха и уроците. Вярно е, че учебния процес претърпя известни катаклизми, които всички – и ние (като родители), и нашите деца (като ученици), и Вие (като техни преподаватели) успяхме да преодолеем заедно и с общи усилия. Радостно е, че децата възприемат новия начин на обучение и на писане и предаване на домашните работи и проекти (все пак са деца на 21 век :-)). Да, понякога е трудно да усмирите детските изблици в поведението им, но Вие винаги се опитвате да ги разберете и да им влезете в положението – все пак повече от месец тези, същите буйни, умни, енергични, усмихнати и понякога палави деца са затворени вкъщи и няма къде да изразходят енергията си. Радостен е факта, че във време на криза в световен мащаб, нашите деца получават подобаващо внимание, подходящо и достъпно обяснение на уроците и съответното отношение при възникнал въпрос от Вас и Вашите колеги.
Персонална благодарност искам да изкажа  на Госпожа Антонина Иванова – класен ръководител и на всички преподаватели на 6в клас, както и на Госпожа Райка Паскалева – класен ръководител на 1 А клас. 
Радостна съм, че не съм сбъркала в избора на учебно заведение за моите деца и съм щастлива, че във Ваше лице те откриват не само прекрасни учители и преподаватели, а така също и хора, които разбират нуждите и стремленията им и не се опитват да скършат разперените им крила.
 
С уважение и огромна благодарност към Вас и целия Ви екип
Мария Трифонова, родител на
Калияна Керемедчиева 6в клас
Максим Керемедчиев 1 а клас

До  Директора на

ОУ„Свети свети Кирил и Методий”,

 гр.Варна

 

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

 

Уважаема г-жо Директор,

Уважаеми учители,

 

            Казвам се Мария Георгиева и съм майка на Александра Георгиева от 7-б клас. Обръщам се към вас, за да изразя искрената си благодарност за усилията, които полагате в тези трудни за българското образование времена. Пандемията от Ковид-19 е изпитание за цялото ни общество, но за учителите тя се оказа и сериозно предизвикателство към техния професионализъм. С огромно уважение и респект отправям своите поздравления за начина, по който се справя екипът на училището, в което учи моята дъщеря.

            Вие доказахте, че няма препятствие, което да ви затрудни и да не успеете да преодолеете. Начинът, по който преминахте към дистанционното обучение, е показателен за високия ви професионализъм, голямата ви човещина и искрената ви любов към децата. Вашата експедитивност помогна учебният процес да продължи да бъде на познатото ни изключително ниво. Като родител това ми вдъхва увереност и спокойствие, че обучението на нашите деца остава с възможно най-високото качество и те няма да имат трудности на предстоящите изпити.

 

            Уважаема г-жо Филипова, обръщам се специално към Вас, за да изкажа още веднъж своето уважение за начина, по който ръководите училището и неговия екип. Вие доказахте безапелационно, че не правите компромиси в своята работа и се справяте професионално, независимо от трудностите и препятствията.

            Уважаеми учители, бъдете все така всеотдайни в своята просветителска дейност. Благодаря ви, че полагате такива огромни усилия за нашите деца.

 

С уважение:

Мария Георгиева


                                                                                                                                     

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

         От родителите на учениците от 5д клас ОУ „Свети Свети  Кирил и Методий“ Варна 

Уважаема Г-жо Директор,  Уважаема г-жо Бошкова,

Като родители на децата от 5д клас искаме да изразим нашата голяма благодарност за вашите усилия и постигнати резултати за продължаване на учебния процес в тази сложна за всички ни ситуация! Ние виждаме и осъзнаваме приноса на всеки един от колегите ви,така че да се получи нужния ефект от екипната работа с децата. С общите ви усилия те са ангажирани с учебния процес, получават нови знания и продължават своето развитие.

Благодарим специално на г-жа Бошкова за ангажираността и старанието, както и за всеотдайността и професионализма на всеки един от учителите, които работят с нашите деца-г-жа Н.Илиева, г-жа Юлиана Георгиева, г-жа Д.Ташева, г-жа Н.Асенова, г-жа Панайотова, г-н Иван Димитров.

Уважаеми Учители, сега, когато от домовете си сме свидетели на  вашата работа, я оценяваме още повече и разбираме нейната важност и значение особено в днешните дни. Благодарим и на Директора на училището и на училищното ръководство, които създадоха своевременната  организация и дадоха възможност учебния процес да се случи по новия за всички ни начин! Така времето на учениците беше ефективно оползотворено и използвано за придобиване и затвърждаване на знания.

Искаме да изразим нашата благодарност и уважение и към г-жа Филипова, която като директор на училището професионално, отговорно, всеотдайно  и мотивиращо ръководи процеса. Създадената предварително от нея среда в училището на спокойствие, любознателност, разбирателство и високи постижения, е предпоставка всяко предизвикателство и препятствие да бъде преодолявано с успех.

Познанието е светлината по пътя за нашите деца и ние ви даваме нашето съдействие и подкрепа  в тази благородна кауза.

Желаем ви здраве,вдъхновение и нови успехи и занапред!

Гр.Варна                                 

С УВАЖЕНИЕ: родителите на учениците от 5д клас!


БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ,

 

    С настоящото писмо бих искала да изразя благодарността си към Вас, към ръководството на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, към всички учители и в частност  г-жа Г. Банкова и всички преподаватели, които организират учебния процес на V „в” клас.

   Независимо че се намираме в безпрецедентна ситуация на извънредно положение в държавата, тези професионалисти успяват да продължат учебния процес и децата ни получават знания в добре структуриран вид.

   Благодаря Ви за адекватната реакция и бързи действия! Приносът и желанието за работа с децата от страна на учителите се усеща – да овладееш и работиш с 26 деца в класната стая не е лесно. Но да съумееш да накараш тези деца да влязат и да учат в една нова–виртуална класна стая, е предизвикателство и ВИЕ,СКЪПИ УЧИТЕЛИ, УСПЯХТЕ!!! Успяха и децата ни, макар и в началото да бяха леко притеснени от неизвестното онлайн обучение!

   Адмирации за високия професионализъм, отдаденост и неуморните грижи на г-жа Г. Банкова-класния ни ръководител, г-жа Ю. Георгиева, г-жа Н. Асенова, г-жа И. Бошкова, г-жа А. Колева, г-жа С. Русева, г-жа Р. Панайотова, г-н И. Христов и г-н И. Димитров! Всички те успяват да обяснят всеки един урок и след приключване на учебния онлайн процес да продължат работата си пред мониторите, за да проверят зададените домашни работи.

   Изразявам почит и уважение към Вас- УЧИТЕЛИ! Всички ние-деца и родители, оценяваме Вашия труд, усилия и отговорност.

   Пожелавам Ви много здраве и бъдете все така отдадени на благородното си призвание!

 

С уважение

Анна Георгиева, родител на ученичка от V „в” клас

Преглед на страницата                                                  БЛАГОДАРНОСТВЕНО ПИСМО

                        От родителите на учениците от     3-ти „д“ клас, ОУ „ Свети Свети Кирил и Методий“                                                                                                                                                                                              

Уважаема госпожо Филипова,

В навечерието на най – големият християнски празник Великден, в който търпението, смирението и вярата изпълват душите ни. Ние искаме да изразим своето възхищение към своевременната и адекватна работа от ваша страна, по отношение на създалата се кризисна ситуация. Високо ценим вашият професионализъм, като директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и това, че успешно понасяте товара на това изпитание. Благодарим Ви за това, че не пестите от енергията и обичта си, за да могат децата ни да са част от един качествен образователен процес в електронна среда. Да работят успешно и да градят нови знания и умения в домашна среда.

Специалните ни благодарности са отправени и към класният ръководител на  3-ти „д“ клас, госпожа Снежана Лукова. Вие сте вдъхновение, както за учениците, така и за нас родителите. Успехите на нашите деца са преди всичко плод, на вашият професионализъм. Това, че не пестите любовта си към тях, е мерилото за тяхната безгранична обич спрямо вас.

Същевременно бихме искали да изразим и цялостното си възхищение, относно създалата се екипна работа, между цялото училищно ръководство.      Всички Вие сте свикнали да работите, подложени ежедневно на предизвикателства. Но изпитанието, към този момент откроява тези, родени с призванието да бъдат истински будители.                                                              Нашите ръкопляскания днес са за всички Вас, защото доказахте, че любовта която носите в себе си към това, което правите е безгранична.

Бъдете здрави и весело посрещане на празника ! 

От името на всички родители:           Д. ХристановаДо Директора на

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

гр. Варна

Уважаема г-жо Филипова,

Родител съм на ваш ученик-седмокласник и на ваш бивш възпитаник, вече гимназист.

С настоящото бих искала да благодаря за усилията, които целия ви екип полага, за да успеят нашите деца да продължат да вървят по пътя на знанието уверени и целеустремени.

В частност, бих искала да изкажа моите най-искрени благодарности към г-жа Катя Табакова, г-жа Снежана Лукова, г-жа Юлия Георгиева и г-жа Параскева Касабова – класни ръководители на моите синове. Благодаря за щедростта: на емоции, на време, на усилия и любов към нашите деца. Благодаря за вашата отдаденост, за знанията и силите, които давахте и продължавате да давате. Всяко обичано дете пораства и става достоен човек – цялостен и завършен! Вашата грижа и обич ще остане у децата ни в пътя им напред и ще украсява най-хубавите им спомени от ученическите години. Благодаря, че учихте не само тях, но и нас, родителите – на човечност, доброта, търпение,  упоритост и вяра в доброто.

С пожелание за здраве, благоденствие и вяра, че изпитанията, на които сме подложени ще ни направят по-добри и по-осъзнати!

Благодаря!

С уважение,

Надежда Петрова


До Директора на

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

гр. Варна

 

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

Уважаема Госпожо Филипова,

  Искаме да изкажем благодарността си към Вас и училищното ръководство. Спрециални благодарности на г-жа Галина Баноква, класен ръководител на V „в“ клас, г-жа Ю. Георгиева, г-жа А. Колева, г-жа И. Бошкова, г-н И. Христов, г-жа С. Русева, г-жа Р. Панайотова, г-жа Н. Асенова, г-н И. Димитров.

  Благодарни и признателни сме за професионализма, всеотдайността, усилията и старанието Ви децата ни да продължат своето обучение в тежката ситуация, в която е поставена образователната система в страната ни. Дистанционното обучение, което се провежда до този момент е отлично структурирано, изпълнено с новаторски методи и средства за затвърждаване на материала и усвояване на новите уроци.

Благодарим от сърце! Всеки успех, който децата ни постигат, въпреки трудностите,проправя неотклонно пътя към овладяването на знанията и изграждането на личността им.

Ние оценяваме усилията Ви. Да учиш другите е чест, но и тежък труд, който Вие полагате ежедневно при всякакви ситуации. Обстановката е трудна за всички, но знанието, науката и грамотността продължават да са най-висшата ценност.

Благодарим Ви уважаеми учители! Благодарим и на Вас г-жо Филипова за професионализма и  перфектната организация в дистанционното обучение.

Бъдете здрави!

 

20.04.2020 г.  От родителите на Жаклин Антон Малинова V „в“ клас


Здравейте!

Ние сме родители на деца от 4 а клас  с класен ръководител  г-жа Величка Нанчева. Още от самото начало на дистанционното обучение бяхме притеснени и объркани в необичайната , трудна и натоварваща всички ни ситуация. Никой от нас , както всички семейства не предполагаше как ще се осъществи самия учебен процес и доколко децата ще успеят да усвоят трайни и задълбочени знания , без реален контакт с учители , без социализация и режим в училищна среда, които са от изключителна важност! Бихме желали да споделим , колко сме впечатлени и възхитени до ден днешен от професионализма, грижата и отговорността в работата на г- жа Нанчева с нашите деца! Чувстваме се сигурни , както винаги досега през всичките четири години заедно , че децата усвояват полезно и ценно познание и се учат на труд и дисциплина. Чувстваме се и спокойни, защото имаме възможността за всекидневни контакти и усещаме  разбиране , загриженост и емпатия към децата и семействата ни. 
Благодарим Ви г-жо Нанчева! И ни липсвате реално…..


Семейство Рачеви – родители на Преслав и Мила Рачеви  от 4 а клас