СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми учители, служители и родители,

 

Дни преди Националното външно оценяване на седмокласниците бяха обявени конкурси за директори в Република България при навършени години за пенсия на досегашните ръководители на учебни заведения, в това число и за варненското ОУ“Свети свети Кирил и Методий“. С чувство на удовлетворение информирам, че въпреки негативната лична емоция съумях да ръководя изпитите по начин, който да гарантира прием на учениците от шест паралелки в желаните от тях училища. Успешно завършихме една много трудна за управление и организация учебна година.

Очевидно мисията ми завършва. Обидена и наскърбена съм, защото никой не отчете индивидуалността ми – радвам се на отлично физическо и психично здраве и имах желание да продължа успешното ръководство на учебното заведение.

 Казвам сбогом. Желая здраве на всички, а на новия директор – успешна професионална реализация!

 

С обич към работещите и с уважение към родителите:

Сияна Филипова